Úvod
Novinky
Odkazy
Závody + akce
Kalendář - brusle.info
Vy <-> my
Galerie
Blog
Bazar
Diskuze
Hodnocení bruslí
Měření časů
Staré fórum
Články
Reportáže
Recenze
O kolečko víc
Návody
Jízda
Triky
FAQ
Kde jezdit
Půjčovny
Fitness
Skateparky Zábradlí
U-rampy
Sjezd
V zimě
Mimo Prahu
Ostravsko
Mimo Prahu
Hokej
Pravidla
Liga
Ke stažení
Pozadí
Videa
Info
Kontakt
Autor
tik@tik.cz
Odkazy
OBSAH:

Základní pravidla hry

Část první
- HŘIŠTĚ

Část druhá
- MUŽSTVA

Část třetí
- VÝSTROJ

Část čtvrtá
- TRESTY

Část pátá
- ČINOVNÍCI UTKÁNÍ

Část šestá
- PRAVIDLA HRY

Pozn. Toto jsou pravidla In-line hokeje podle České Federace In-line Hokeje (ČFIH) z r.1997ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY

VĚKOVÉ KATEGORIE

* (do 12 let)
* (do 14 let)
* (do 16 let)
* (do 18 let)
* Junioři (do 20 let)
* Senioři (od 20 let)
Pozn. Rozhodujícím pro zařazení hráče do kategorie je jeho věk k 31.12. příslušného roku.

HRACÍ PLOCHA

Velikost hřiště je 45 m - 61 m (délka) a 20 m - 30 m (šířka).
Hrazení může být buď přenosné nebo stabilní
Pozn. Velikost hrací plochy pro mistrovství IILF musí být minimálně 58 m (délka) a 27 m (šířka).

MUŽSTVA

4 hráči na hrací ploše plus 1 brankář
(na menším hřišti smí hrát i 3 hráči a 1 brankář).

SOUPISKA

Nejvíce 12 hráčů a 2 brankáři.
Pozn. Maximální možný počet hráčů na 1 utkání.

POVINNÁ VÝSTROJ

Hráči do 18 let
* Hokejová přilba
* Úplná obličejová maska
* Vnitřní ústní chránič
* Loketní chrániče
* Hokejové rukavice pro hokej, hokejbal nebo lacrosse
* Kolenní a holenní chrániče.
Hráči nad 18 let
Platí stejně, ale není požadovaná celoobličejová maska, přesto se nošení celoobličejové masky nebo ochranného štítu doporučuje.

PUK/MÍČEK

Používá se puk i míček. Podminkou pro hru s pukem je hrazení, které je vysoké 100 cm a vyšší a je vybaveno odpovídající průhlednou zástěnou (plexi). Mistrovství IIHF se hrají výhradně s pukem.

MENŠÍ TRESTY

Minimální počet hráčů při oslabení jsou 2 hráči a 1 brankář

OSOBNÍ TREST DO KONCE UTKÁNÍ

Znamená automatické zastavení činnosti na 1 utkání.

ROZHODČÍ

Utkání řídí 2 rozhodčí, kteří se řídí pravidly IIHF.

BODYČEK

V žádné věkové kategorii není povolen jakýkoliv úmyslný tělesný kontakt.

VHAZOVÁNÍ

Se provádí na pomyslné čáře rovnoběžné s postranním hrazením, které propojuje koncové body na vhazování a body vhazování ve středním pásmu.

ÚDER PĚSTÍ, HRUBOST

Hrubost není dovolena. Přestupek je trestán větším trestem + osobním trestem do konce utkání a zastavením činnosti na 1 utkání.

PŘIHRÁVKA RUKOU SPOLUHRÁČI

Je povolena v obranném pásmu.

"GOLFOVÝ ÚDER"

Je zakázaný v kategorii do 10 let (pokud je koncový švih ve výšce od pasu výš).

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

Puk/míček nesmí být vystřelen zpoza střední červené čáry za brankovou čáru soupeře.

POSTAVENÍ MIMO HRU

Hráč může překročit středovou dříve než puk/míček, ale puk/míček mu nesmí být přes střední čáru přihrán.

HRÁČ ZA HRAZENÍM

Hra se okamžitě přeruší, kdykoliv hráč překračuje nebo bruslí za hrazením hrací plochy (platí jen pro hřiště s přenosným hrazením).

DOBA HRY

Čtyři čtvrtiny po 12 minutách (hrubý nebo čistý čas). Při použití hrubého času se poslední dvě minuty hrají na čistý čas, je-li rozdíl branek v utkání jedna a méně.

NEROZHODNÁ HRA

Pokud nemusí být v utkání určen vítěz, pak utkání končí nerozhodně. Pokud musí být v utkání určen vítěz: následuje 5 minut prodloužení (náhlá smrt), které je v případě potřeby následováno trestnými stříleními.ČÁST PRVNÍ – HŘIŠTĚ

Tiskařský šotek bohužel zapříčinil, že v pravidlech ČFIH chybí pravidlo 101 a pravidlo 102. Omlouvám se tedy tímto za neúplnost pravidel a slibuji, že se pokusím chybějící pravidla sehnat. (Webmaster)

Pravidlo 103 – BRANKY A SÍTĚ


/a/ Rám branky by měl být zhotoven z kovu nebo z jiného schválného materiálu.
Pozn. Brankové tyčky jsou 1,22 m vysoké, stojí kolmo k hrací ploše a jsou od sebe vzdáleny 1,83 m, měřeno od vnitřní strany tyček. Příčná tyčka z téhož materiálu jako postranní tyčky spojuje horní konce obou těchto tyček. Alternativní velikosti branek jsou povoleny pro ligovou soutěž.
Pozn. Brankové tyčky a příčná tyčka jsou natřeny červeně a ostatní vnější povrchy jsou natřeny bíle.

/b/ Na zadní straně každé branky se upevní síť a to takovým způsobem, aby udržela jakoukoliv střelu pukem nebo míčkem.

/c/ Ve vzdálenosti min. 3,5 m a max. 4,5 m od konce hrací plochy vede 5 cm široká červená čára, tzv. branková čára. Tato čára musí být vyznačena přes celou šířku hřiště a pokračovat kolmo do výše hrazení.
Pozn. Branka se umístí do středu brankové čáry takovým způsobem, aby se při hře neposunovala. Branka se ukotví tak, aby se při silnějším nárazu hráče vysadila.
Pozn. Hra se přeruší v okamžiku, kdy dojde k posunutí branky z normálního postavení.

Pravidlo 104 – BRANKOVIŠTĚ A PRIVILEGOVANÉ PÁSMO BRANKÁŘE


/a/ Prostor před každou brankou se vyznačí čarou 5 cm širokou "brankoviště". Brankoviště se vymezí takto: ze středu brankové čáry se opíše 5 cm široký půlkruh o poloměru 180 cm. Uvnitř půlkruhu v místech, kde pomyslná čára vzdálená 122 cm od brankové čáry protíná půlkruh, se vyznačí dva znaky ve tvaru písmene "L", jehož "nožky" jsou 15 cm dlouhé.

/b/ Brankoviště zaujímá celý prostor vymezený čarami brankoviště a sahá 1,22 m vysoko do úrovně brankové konstrukce. Součástí brankoviště je i jeho vymezovací čára na hrací ploše.

/c/ "Privilegované pásmo" brankáře je prostor, který je ohraničen vzadu hrazením za brankou, vpředu pomyslnou čarou spojující koncové body vhazování a po stranách pomyslnou čárou od zadního hrazení ke koncovým bodům vhazování.

Pravidlo 105 – ROZDĚLENÍ HRACÍ PLOCHY


/a/ Hrací plocha je rozdělena na dvě poloviny "střední červenou čarou" 30 cm širokou, která je vyznačená přes celou šíři hřiště a pokračuje kolmo do výše hrazení.

/b/ Střední červená barva je považovaná za součást pásma, ve kterém se puk/míček nachází.

/c/ Polovina hrací plochy, ve které je branka se nazývá "obranné pásmo" mužstva bránícího tuto branku. Polovina hrací plochy vzdálenější od bráněné branky je "útočné pásmo".

Pravidlo 106 – STŘEDNÍ VHAZOVACÍ BOD A KRUH


/a/ Přesně ve středu hřiště je vyznačen modrý bod o průměru 30 cm. Z tohoto bodu jako středu se vyznačí modrou čarou 5 cm kruh o poloměru 4,5 m.
Pozn. Na obou stranách kruhu musí být dvě čáry 60 cm dlouhé, 5 cm široké a 1,2 m od sebe vzdálené.

Pravidlo 107 – ZVLÁŠTNÍ BODY VHAZOVÁNÍ A KRUHY


/a/ Čtyři červené body vhazování o průměru 60 cm se vyznačí na hřišti 9,90 m od středu koncových bodů vhazování. Tyto body jsou umístěný na pomyslné čáře spojující koncové body vhazování. Uvnitř každého bodu vhazování se vyznačí rovnoběžné čáry 10 cm. Plocha mezi čarami je červená.

Pravidlo 108 – KONCOVÉ BODY VHAZOVÁNÍ A KRUHY


/a/ V obou koncových pásmech a po obou stranách každé branky se vyznačí na hrací ploše body vhazování a kruhy. Vhazovací body mají průměr 61 cm. Na každém vhazovacím bodě se vyznačí 2 rovnoběžné čáry, které jsou zároveň rovnoběžné s brankovou čarou, vzdálené 10 cm od vnitřních stran bodů. Plocha mezi těmito čarami se vyznačí červeně.
Pozn. Kruhy mají poloměr 4,5 m od středů bodů vhazování a jsou vyznačeny 5 cm širokou červenou čarou. Po obou stranách každého kruhu se vyznačí dvě červené čáry 60 cm dlouhé a 5 cm široké. Vzdálenost mezi čarami na okrajích kruhů je 1,20 m.

/b/ Koncové body vhazování jsou umístěny ve stejné vzdálenosti od postranního hrazení a 6,10 m vzdáleny od brankové čáry.
Pozn. Doporučuje se, aby koncové body vhazování byly ve stejném pásmu od sebe vzdáleny 12,20 m.

Pravidlo 109 – HRÁČSKÉ LAVICE


/a/ Každé hřiště musí být vybaveno sedadly nebo lavicemi pro hráče obou mužstev. Na těchto sedadlech nebo lavicích je místo nejméně pro 10 hráčů a měly by být umístěny podél hrací plochy, co nejblíže středu hřiště.
Pozn. Všechna dvířka se otvírají do prostoru hráčské lavice.

/b/ Používat prostoru hráčských lavic je povoleno jen hráčům v dresech a nejvýše 4 funkcionářům každého mužstva.

/c/ V průběhu utkání se trenéři a funkcionáři mužstva mohou pohybovat pouze v prostoru hráčské lavice.

Pravidlo 110 – TRESTNÁ LAVICE


/a/ Každé hřiště musí být vybaveno lavicemi nebo sedadly, kde sedí trestaní hráči, časoměřiči a oficiální zapisovatel. Trestná lavice musí být oddělena od hráčské lavice, nejlépe na protější straně hřiště.

/b/ Přímo před místem zapisovatele se vyznačí na hrací ploše červenou čarou 5 cm širokou půlkruh o poloměru 3 m, zvaný "kruh rozhodčích".

Pravidlo 111 – SIGNÁLOVÁ A ČASOVÁ ZAŘÍZENÍ


/a/ Každé hřiště musí být vybaveno elektrickými hodinami, aby diváci, hráči a funkcionáři byli přesně informováni o stavu a času během celého utkání.

/b/ Každé hřiště musí být vybaveno sirénou nebo jiným vhodným zařízením k určování konce hracího času.

/c/ Za každou brankou musí být umístěna elektrická světla pro potřebu brankových rozhodčích. Červené světlo oznamuje dosažení branky.ČÁST DRUHÁ – MUŽSTVA

Pravidlo 201 – SLOŽENÍ MUŽSTEV


/a/ Mužstvo se skládá z pěti hráčů na hrací ploše, včetně brankáře. Do zápisu o utkání smí vedoucí mužstva uvést maximálně 12 hráčů a 2 brankáře.

Pravidlo 202 – KAPITÁN MUŽSTVA

/a/ Každé mužstvo má pouze jednoho kapitána a pouze kapitán má právo na hrací ploše hovořit s rozhodčím o otázkách týkajících se výkladu pravidel, které mohou vzniknout v průběhu utkání.
Pozn. Kapitán musí být označen písmenem „C“ nápadně umístěným na přední straně dresu. Písmeno musí být od dresu barevně odlišeno a přibližně 8 cm vysoké.
Pozn. V situaci, kdy je kapitán zraněn nebo sedí na trestné lavici, může být jiný hráč označen a jednat jako kapitán. Protest proti trestu nelze považovat za dotaz „týkající se výkladu pravidel“ a menší trest bude uložen kapitánovi nebo jinému hráči, který takto protestuje.

/b/ Rozhodčí a zapisovatel musí být před každým utkáním seznámeni se jmény a čísly kapitána a náhradních kapitánů.

/c/ Každý hráč včetně brankáře může vykonávat funkci kapitána.
Pozn. Hrajícímu trenérovi ani vedoucímu mužstva není dovoleno vykonávat funkci kapitána.

/d/ Jestliže kapitán nebo jiný hráč opustí hráčskou lavici, z jakéhokoliv důvodu protestuje nebo zasahuje do rozhodnutí rozhodčího, obdrží menší trest.

Pravidlo 203 – HRÁČI V DRESECH

/a/ Na začátku každého utkání pořídí vedoucí nebo trenér každého mužstva seznam hráčů a brankářů, kteří budou v utkání hrát. Jakmile je utkání zahájeno, nejsou změny v sestavě hráčů dovoleny.

/b/ Každé mužstvo smí mít na hrací ploše vždy jen jednoho brankáře. Brankář může být odvolán a nahrazen jiným hráčem. Tento náhradní hráč však nemá práva brankáře.

/c/ Každé mužstvo je povinno mít na hráčské lavici náhradního brankáře, který musí být stále v plné výstroji a připraven ke hře.
Pozn. Náhradní brankář smí vstoupit do hry kdykoliv během přerušení hry, ale není mu dovoleno žádné rozcvičení.

/d/ Žádný z hráčů uvedených v seznamu hráčů pro stanovené utkání nemá právo nosit brankářskou výstroj vyjma případu, že oba brankáři jsou neschopni hry. V případě, že žádný z brankářů nemůže pokračovat ve hře, musí mužstvo okamžitě určit provizorního brankáře nebo ho naradit jiným hráčem, který nemá žádná práva brankáře. Během hry smí být nahrazen jiným brankářem, který má všechna práva brankáře.

Pravidlo 204 – ZAHAJOVACÍ SESTAVA


/a/ Na znamení rozhodčího musí hostující mužstvo před začátkem utkání a během každého přerušení hry neprodleně nastoupit na hrací plochu a být připraveno hrát; od této chvíle do zahájení hry nesmí být učiněna žádná změna v hrací sestavě na hrací ploše. Domácí mužstvo může může poté provést potřebné změny, aniž by tím došlo ke zdržení hry.
Pozn. Jestliže jedno či druhé mužstvo při změně sestavy nadměrně zdržuje hru, rozhodčí nařídí provinivšímu mužstvu nebo oběma mužstvům, aby okamžitě zaujala postavení a nedovolí žádnou změnu v sestavě. Pokud již byla změna provedena dle výše uvedených pravidel, další změna nesmí být provedena do znovu zahájení hry s výjimkou, kdy byl uložen trest.

Pravidlo 205 – STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ


/a/ Hráči se smí z hráčské lavice střídat kdykoliv za předpokladu, že střídání se uskuteční v prostoru ohraničeném délkou hráčské lavice a hráč nebo hráči opouštějící hrací plochu jsou již na hráčské lavici a mimo hru.
Pozn. Jestliže hráč v průběhu střídání zahraje pukem/míčkem, zatím co odjíždějící hráč je ještě na hrací ploše, bude uložen trest, za porušení „příliš mnoho hráčů na hrací ploše“.
Pozn. Je-li v průběhu střídání hráč vstupující do hry nebo hráč ze hry odjíždějící náhodně zasažen pukem/míčkem, hra se nepřeruší a trest se neuloží.

/b/ Brankář se může střídat s hráčem nebo brankářem kdykoliv během hry za předpokladu, že je ve vzdálenosti 3m od hráčské lavice.
Pozn. Za porušení tohoto pravidla se mužstvu, které předčasně vystřídalo, neuloží žádný trest, ale následující vhazování se provede na vhazovacím bodě uprostřed hřiště.

/c/ Hráč, který si odpykával trest na trestné lavici a po uplynutí svého trestu má být vystřídán, musí ihned odejít přes hrací plochu k hráčské lavici a být u ní dříve, než může být střídání provedeno. Za porušení tohoto pravidla se uloží menší trest pro hráčskou lavici.
Pozn. Během přerušení hry nesmí brankář odjet na hráčskou lavici bez povolení rozhodčího s výjimkou, že je střídán jiným hráče nebo brankářem. Když střídání proběhne podle tohoto pravidla, pak se vystřídaný hráč smí do hry vrátit po znovu zahájení hry; výjimka, kdy může brankář znovu vstoupit do hry je, když byl jednomu z obou mužstev uložen menší trest.
Pozn. Za porušení tohoto pravidla se hráčské lavici uloží menší trest.

Pravidlo 206 – ZRANĚNÍ HRÁČI


/a/ Je-li jakýkoliv hráč kromě brankáře zraněn nebo nucen opustit hrací plochu během hry, může ze hry odejít a být nahrazen náhradníkem.

/b/ Jestliže brankář utrpí zranění nebo má zdravotní potíže, musí být buď schopen ihned pokračovat ve hře, nebo musí být ihned nahrazen náhradním brankářem. Rozhodčí nepovolí žádné zdržení hry proto, aby umožnil zraněnému či indisponovanému brankáři pokračovat ve hře. Náhradní brankář musí vstoupit do hry bez jakéhokoliv zdržení nebo rozcvičování. Pro náhradního brankáře platí obvyklá pravidla stanovená pro brankáře a přísluší mu tytéž výhody.

/c/ Jestliže byl zraněn trestaný hráč, může odejít do šatny a nemusí usednout na trestnou lavici. Potrestané mužstvo pošle okamžitě na trestnou lavici náhradníka, který odpyká trest. Trestaný hráč, který byl zraněn, se smí vrátit do hry až vyprší jeho trest.

/d/ Když je hráč zraněn tak, že nemůže pokračovat ve hře ani odejít na hráčskou lavici, hra se nepřeruší, dokud mužstvo zraněného hráče nezíská puk/míček. Má-li mužstvo v době zranění svého hráče puk/míček ve svém držení, hra se přeruší ihned, ledaže má mužstvo brankovou příležitost.
Pozn. V případě, že je zřejmé, že hráč utrpěl vážné zranění, hra je okamžitě přerušena.

/e/ Je-li hra přerušena z důvodu zranění hráče mimo brankáře, musí zraněný hráč opustit hrací plochu a nesmí se vrátit v témže přerušení hry.

/f/ Jestliže hráč nebo brankář zřejmě krvácí, hra se okamžitě přeruší a zraněný hráč musí být vyveden z hrací plochy. Hráči, kterému se nezastaví krvácení a rána nebo odřenina nebude řádně přikryta, nebude povolen návrat do hry. Stejné pravidlo platí pro činovníky utkání.ČÁST TŘETÍ – VÝSTROJ

Pravidlo 301 – HOLE


/a/ Hole jsou zhotoveny ze dřeva, hliníkových kompozicí, grafitového nebo hliníkového materiálu schváleného IIHF a nesmějí mít žádné výčnělky.
Pozn. Hůl smí být ovinuta jakkoliv barevnou izolační páskou v kterémkoliv místě.

/b/ Maximální délka hole je 1,52 m od patky ke konci rukojeti a 31,75 cm od patky ke konci čepele.
Pozn. Čepel hole nesmí být v žádném místě užší než 5 cm a širší než 7,5 cm. Zakřivení hole nesmí být větší než 1,5 cm.

/c/ Čepel brankářské hole nesmí být v žádném místě širší než 9 cm s výjimkou patky, která nesmí být širší než 11,5 cm. Délka nesmí překročit 39 cm, měřeno od patky ke konci čepele.
Pozn. Široká část rukojeti brankářské hole od patky nesmí být delší než 71 cm a širší než 9 cm.

/d/ Hráči nebo brankáři, který používá ke hře hůl nevyhovující ustanovením tohoto pravidla, bude uložen menší trest.
Pozn. Je-li dosaženo branky holí, která není dovolená ke hře, bude uložen řádný trest a branka nebude uznána.

Pravidlo 302 – BRUSLE


/a/ Všichni hráči a činovníci používají In-Line brusle (kolečkové brusle se čtyřmi kolečky řazenými za sebou) v provedení schváleném IIHF.
Pozn. Brankář jako jediný smí používat brusle s pěti kolečky. Brzdy nejsou povinné.

/b/ Používání rychlobruslí nebo jiných bruslí takto navrhovaných, které by mohly zranit hráče, je zakázané. Brusle s kolečky uspořádanými do čtverce nejsou pro hru zakázané, ale nedoporučují se.

Pravidlo 303 – BRANKÁŘSKÁ VÝSTROJ


/a/ S výjimkou bruslí a hole musí být veškerá brankářská výstroj zhotovena tak, aby sloužila jedině k ochraně hlavy nebo těla a nesmí obsahovat žádné oblečení nebo prostředky, které by poskytly brankáři nedovolenou pomoc při ochraně branky.
Pozn. Chrániče břicha zástěry kryjící přes kalhoty vnitřní část stehen jsou zakázány.

/b/ Brankářská rukavice "vyrážečka" nesmí v žádném místě přesáhnout šířku 21 cm a délku 42 cm.
Pozn. Brankářská rukavice "lapačka" nesmí v zápěstí v žádném místě přesáhnout 21 cm a celková délka "lapačky" nesmí přesáhnut 42 cm. Rukavice, k níž výrobce nebo jiná osoba přidaly jakoukoliv kapsu, pytlík nebo podobné zařízení, je nepřípustná. Za porušení tohoto pravidla bude uložen menší trest.

/c/ Brankářské chrániče nohou pro upevnění na nohy ("betony") nesmí být v žádném místě širší než 30 cm.
Pozn. Za porušení tohoto pravidla bude uložen menší trest.

/d/ Všichni brankáři jsou povinni používat hokejovou helmu s řemínkem pro pevné utažení a celoobličejovou masku a chrániče brady. Všichni brankáři jsou povinni používat chrániče prsou. Chránič hrdla se doporučuje.

Pravidlo 304 – OCHRANNÁ VÝSTROJ


Poznámka: Přestože některé části ochranné výstroje nejsou povinné ve všech věkových kategoriích, IIHF důrazně doporučuje, aby všichni hráči všech věkových kategorií používali vnitřní chránič úst schválený H.E.C.C., helmu schválenou H.E.C.C. a H.E.C.C. schválenou celoobličejovou masku na všech utkáních a trénincích.

/a/ Všichni hráči jsou osobně zodpovědni za nošení ochranné výstroje na všech utkáních, rozcvičeních a trénincích.
Pozn. Doporučenou ochrannou výstrojí se rozumí: Vycpávky kyčlí, hokejové kalhoty s vycpávkami, suspenzor, chránič prsou a ramen a chrániče hrdla. Hráčům nad 18 let se s důrazem doporučuje používání krytu očí a celoobličejové masky:
Předepsaná výstroj pro hráče do 18 let je:
hokejová helma s řemínkem pro řádné upevnění, celoobličejová maska s chráničem brady, vnitřní chránič úst, loketní chrániče, hokejové rukavice, kolenní a holenní chrániče.
Předepsaná výstroj pro hráče nad 18 let je:
hokejová helma s řemínkem pro řádné upevnění, vnitřní chránič úst, loketní chrániče, hokejové rukavice, kolenní a holenní chrániče.
Pozn. Hráč, který nastoupí do hry bez předepsané výstroje bude rozhodčím vykázán z hrací plochy. Vrátit se může až po úpravě výstroje, která je uznána pro hru. Jestliže stejný hráč poruší toto pravidlo podruhé, obdrží osobní trest.
Výstroj pro rozhodčí
Všichni rozhodčí a čároví rozhodčí jsou povinni nosit černou hokejovou helmu s řemínkem pro řádné upevnění, loketní chrániče, kolenní a holenní chrániče.

/b/ Veškerá ochranná výstroj kromě rukavic, přilby a brankářských chráničů nohou se nosí pod oblečením.

/c/ Hráč, kromě brankáře, kterému spadla helma nebo obličejová maska z hlavy, se nesmí znovu zapojit do hry, dokud si ji opět nenasadí. Za porušení tohoto pravidla se uloží menší trest. Jestliže helma nebo obličejová maska spadne brankáři, hra se okamžitě přeruší. Brankáři, který si úmyslně helmu nebo masku sundá během hry, se uloží menší trest.

/d/ Hráči na hráčských lavicích nebo na trestné lavici jsou povinni mít na hlavách helmy a obličejové masky. Za porušení tohoto pravidla se uloží provinivšímu se hráči osobní trest.

Pravidlo 305 – NEBEZPEČNÁ VÝSTROJ


/a/ Používání vycpávek nebo chráničů z kovu nebo jiného materiálu, který by mohl způsobit zranění hráči, je zakázáno.
Pozn. Používání dlážek a odlitků z tvrdých nebo neohebných materiálů, i když jsou potaženy, je zakázáno. Loketní chrániče, bez měkké vnější ochrany z pórovité gumy nebo podobného materiálu nejméně 1,5 cm silného, budou považovány za nebezpečnou výstroj.

/b/ Rukavice, z níž je úmyslně vystřižena celá dlaň nebo část dlaně, aby hráč mohl držet hůl holou rukou se považuje za nedovolenou výstroj a nosí-li hráč při hře takovou rukavici, dostane menší trest.

Pravidlo 306 – PUK/MÍČEK


/a/ Puky/míčky musí být zhotoveny z umělé hmoty nebo jiného materiálu schváleného IIHF. Míčky musí být označeny jako "neskákavé".
Pozn. Puk by měl být 2,54 cm vysoký, v průměru měřit 7,62 cm a měl by vážit 100 až 185 gramů. Míček by měl mít v průměru 10 cm a měl by vážit 50 až 85 gramů.

/b/ Převládající barvou puku/míčku by měla být barva, která se výrazně liší od barvy povrchu hrací plochy.

/c/ Na hřištích, kde je hrazení nižší než 100 cm a nemá žádné zástěny nebo ochranná skla, se musí pro hru použít míček.
Pozn. Puky se smí použít jen na hřištích, která mají hrazení nejméně 100 cm vysoká a která jsou vybavena zástěnou nebo ochranným sklem (plexi) pro ochranu diváků. Na všech mistrovstvích IIHF se bude hrát s pukem.

Pravidlo 307 – OBLEČENÍ


/a/ Všichni hráči účastnící se her IIHF musí být jednotně oblečeni a zápasové dresy musí mít dlouhé rukávy.
Pozn. Na všech mistrovstvích IIHF se nosí hokejové kalhoty s vycpávkami nebo kalhoty s dlouhými nohavicemi.

/b/ Každý hráč a každý brankář uvedený v zahajovací sestavě musí mít na zádech svého dresu své osobní číslo nejméně 20 cm vysoké. Výběr čísel je omezen od 0-99. Dva hráči ze stejného mužstva nemohou nosit stejná čísla.

/c/ Podle uvážení rozhodčího si musí hráči domácího mužstva vyměnit své dresy, pokud se s dresy hostujícího družstva nápadně shodují.

Pravidlo 308 – PŘEMĚŘOVÁNÍ VÝSTROJE


/a/ Žádost o přeměření jakékoliv výstroje je omezeno na jednu žádost každého mužstva během jednoho přerušení hry.

/b/ Jestliže kapitán mužstva podá formální stížnost proti rozměrům jakékoliv hole, musí rozhodčí bezpodmínečně provést přeměření.
Pozn. Není-li stížnost schválena, bude uložen menší trest pro hráčskou lavici mužstva, které přeměření požadovalo.
Když podá kapitán mužstva stížnost proti rozměrům brankářské výstroje a přeměření by znamenalo jakékoliv zdržení, pak se takové přeměření, kromě přeměření rukavice, provede na konci první, druhé, třetí čtvrtiny a okamžitě v poslední čtvrtině nebo nastaveném čase. Jestliže nebude stížnost uznána, bude uložen menší trest pro hráčskou lavici mužstva, které požadovalo přeměření.

/c/ Menší trest plus osobní trest se uloží hráči, který odmítne předložit hůl nebo jinou část výstroje k přeměření, pokud o to rozhodčí požádá.

/d/ Rozhodčí smí měřit jakoukoliv výstroj, která je použita ke hře poprvé.

/e/ Rozhodčí uloží menší trest pro hráčskou lavici mužstvu, které požádá o přeměření, aby tím jen zdržovalo hru.ČÁST ČTVRTÁ – TRESTY

Pravidlo 401 – TRESTY


/a/ Tresty se počítají na čistý čas a dělí se takto:
1. Menší tresty
2. Menší tresty pro hráčskou lavici
3. Větší tresty
4. Osobní tresty
5. Tresty do konce hry
6. Trestné střílení

/b/ Jestliže se hráč nebo funkcionář dopustí přestupku v době, kdy je hra přerušena, bude uložen stejný trest, jakoby se hrálo.

Pravidlo 402 – MENŠÍ TRESTY


/a/ Při menším trestu je kterýkoliv hráč kromě brankáře vykázán z hrací plochy na dvě minuty, během nichž se nepovolí náhradník.
Pozn. Když při hře na "hrubý čas" skončí menší trest nebo menší trest pro hráčskou lavici, dovoluje se mužstvu poslat na hrací plochu chybějícího hráče, zatímco trestaný hráč musí zůstat na trestné lavici. Opustit ji může až po provedení vhazování.

/b/ Menší trest pro hráčskou lavici znamená dvouminutové vyloučení jednoho hráče mužstva, které bylo potrestáno.Během této doby není dovolen náhradník. Vedoucí nebo trenér smí určit k odpykání trestu jakéhokoliv nepotrestaného hráče, kromě brankáře; takový hráč usedne okamžitě na trestnou lavici a odpyká trest.

/c/ Jestliže je mužstvo oslabeno jedním nebo více menšími tresty nebo menšími tresty pro hráčskou lavici a soupeřovo mužstvo dá branku, první z těchto trestů automaticky končí.
Pozn. Mužstvo je oslabeno, má-li na hrací ploše v okamžiku, kdy bylo dosaženo branky, menší počet hráčů než soupeř. Automaticky končí ten trest, který byl příčinou oslabení. V případě, že stejný počet hráčů obou mužstev odpykává stejné množství trestů, žádné z mužstev není oslabeno.

/d/ Když menší tresty dvou hráč|u téhož mužstva skončí současně, kapitán tohoto mužstva oznámí rozhodčímu, který z těchto hráčů se vrátí na hrací plochu jako první a rozhodčí o tom ihned uvědomí dohlížitele na trestné lavici.

/e/ Dostane-li hráč současně větší a menší trest, odpyká si nejdříve větší trest. V případě, že jsou větší tresty časově shodné, odpyká si hráč nejprve menší trest.

/f/ Když byly uloženy současné menší tresty stejného trvání hráčům obou mužstev, trestaní hráči zaujmou svá místa na trestných lavicích a opustí ji až při prvním přerušení hry po vypršení svých trestů. Stejný počet hráčů obou mužstev s menšími tresty nebo současnými menšími tresty stejného trvání bude ihned nahrazen a tresty těchto hráčů nebudou považovány za odložené tresty.

Pravidlo 403 – VĚTŠÍ TRESTY


/a/ Při prvním větším trestu v kterémkoliv utkání je provinivší se hráč kromě brankáře vykázán z hrací plochy na pět minut, během nichž se nepovolí náhradník.

/b/ Při druhém větším trestu bude témuž hráči nebo brankáři v témže utkání uložen k většímu trestu ještě osobní trest do konce utkání. Tento osobní trest do konce utkání se uloží místo jakéhokoliv požadovaného osobního trestu do konce utkání za větší přestupek. Hráč provinivšího se mužstva okamžitě nastoupí na trestnou lavici k odpykání většího trestu.

/c/ Když jsou uloženy současné větší tresty nebo současné tresty stejného trvání včetně většího trestu hráčům obou mužstev, pak takto potrestaní hráči zaujmou svá místa na trestné lavici a opustí ji až při prvním přerušení hry po uplynutí svých trestů.
Pozn. Když je uloženo stejné množství větších trestů nebo současných trestů stejného trvání včetně většího trestu hráčům obou mužstev, pak takto potrestaní hráči budou okamžitě nahrazeni a tyto tresty nebudou považovány za odložené tresty.
Pozn. Jestliže je nutné určit, který z potrestaných hráčů odpyká odložený trest podle pravidla 408, pak tohoto hráče vybere potrestané mužstvo podle pravidla 402.

/d/ Když jsou uděleny současné tresty jiného trvání (z nichž každý zahrnuje větší trest) jednomu hráči z obou mužstev, pak takto potrestaní hráči zaujmou okamžitě svá místa na trestných lavicích a opustí ji až při prvním přerušení hry po uplynutí svých trestů.
Pozn. Tresty způsobující rozdíl v celkovém čase trestů, budou odpykávány jako první, obvyklým způsobem potrestanými hráči. Za oba hráče odpykávající si větší tresty jsou povoleni náhradníci.

Pravidlo 404 – OSOBNÍ TRESTY


/a/ Osobní trest kterémukoliv hráči kromě brankáře znamená vyloučení ze hry na deset minut.Náhradníkovi je dovoleno okamžitě nahradit hráče, který odpykává osobní trest. Hráč,jehož osobní trest vypršel, zůstane na trestné lavici až do nejbližšího přerušení hry.
Pozn. Jestliže není povolen náhradník podle pravidel 402 a 403, když hráč dostane současně menší nebo větší a osobní trest do konce utkání nebo disciplinární trest, musí potrestané mužstvo poslat na trestnou lavici náhradníka, který odpyká menší nebo větší trest bez vystřídání. Jakékoliv porušení tohoto ustanovení bude potrestáno jako nepovolená náhrada hráče podle pravidla 205.

/b/ Osobní trest do konce utkání znamená vyloučení hráče pro zbytek utkání, avšak náhrada takto vyloučeného hráče je povolena.

/c/ Hráči nebo funkcionáři, který dostal osobní trest do konce utkání, je zakázán start v jakémkoliv dalším utkání.
Pozn. Rozhodčí bezprostředně po skončení utkání nahlásí všechny osobní tresty do konce utkání a všechny náležité okolnosti řídícímu orgánu. Řídící orgán má plnou moc uložit další tresty. Při osobních trestech do konce utkání bez ohledu na to, kdy byly uloženy, se zanese do zápisu celkem deset minut k tíži potrestaného hráče.

/d/ Disciplinární trest znamená vyloučení hráče, nebo funkcionáře mužstva pro zbytek utkání, avšak náhradník za takto potrestaného hráče je povolen ihned.
Pozn. Rozhodčí bezprostředně po skončení utkání nahlásí všechny disciplinární tresty a náležité okolnosti řídícímu orgánu. Při disciplinárních trestech bez ohledu na to, kdy byly uloženy, se zanese do zápisu celkem deset minut k tíži potrestaného hráče.

/e/ Hráči, který dostal disciplinární trest, je zakázán start v jakémkoliv dalším utkání, dokud jeho případ neprojedná řídící orgán.
Pozn. Na povinném slyšení se provede rozhodnutí vztahující se k dalšímu disciplinárnímu řízení, které se koná do 30 dnů po incidentu. Pokud okolnosti zabrání řídícímu orgánu konání slyšení, pak zastavení činnosti automaticky vyprší po uplynutí 30 dnů.

Pravidlo 405 – TRESTY DO KONCE UTKÁNÍ


/a/ Trest do konce utkání znamená vyloučení hráče pro zbytek utkání a viník je vykázán ihned do šatny. Jestliže není povolen náhradník podle pravidel 403 a 405 o současném trestu, musí potrestané mužstvo poslat na trestnou lavici náhradníka, který odpyká 5-ti minutový trest a nesmí být na hrací ploše vystřídán.
Pozn. Hráč zároveň odpyká menší nebo větší trest s výjimkou, že byl povolen náhradník podle pravidel 402 a 403 o současném trestu. Rozhodčí bezprostředně po skončení utkání nahlásí všechny tresty do konce hry a příslušné okolnosti řídícímu orgánu. Řídící orgán má plnou moc uložit další tresty. Při všech trestech do konce hry, bez ohledu na to, kdy byly uloženy, se zanese do zápisu o utkání deset minut k tíži provinivšího se hráče.

/b/ Když byly hráči nebo hráčům obou mužstev uloženy současné tresty do konce hry nebo jakákoliv kombinace současných větších trestů a trestů do konce hry, uplatní se pravidlo 403 o větších trestech týkajících se náhrady hráčů.

/c/ Hráči, jemuž byl uložen trest do konce hry, je zakázán start v jakémkoliv dalším utkání nebo tréninku, dokud jeho případ neprojedná řídící orgán.

/d/ Na povinném slyšení se provede rozhodnutí vztahující se k dalšímu disciplinárnímu řízení, které se koná do 30 dnů po incidentu. Pokud okolnosti zabrání řídícímu orgánu konání slyšení, pak zastavení činnosti automaticky vyprší po uplynutí 30 dnů.

Pravidlo 406 – TRESTNÉ STŘÍLENÍ


/a/ Trestné střílení uložené za porušení se provádí takto:
Pozn. Rozhodčí ohlásí hráče, který byl vybrán, aby provedl trestné střílení a umístí puk/míček na střední vhazovací bod. Hráč, na znamení rozhodčího, hraje odtud pukem/ míčkem a pokusí se brankáři vstřelit branku. Jakmile se hráč provádějící trestné střílení dotkne puku/míčku, musí postupovat přímo k soupeřově brance a jakmile bylo vystřeleno, akce je dokončena. Branka není dosažena, jestliže se puk/míček jakkoliv a kdykoliv dorazí, jakmile se puk/míček dostane za brankovou čáru, je střílení dokončeno.
Pozn. Jedině brankář, náhradní brankář nebo provizorní brankář smí hájit branku při trestném střílení.

/b/ Brankář musí zůstat ve svém brankovišti dokud nedá rozhodčí znamení píšťalkou k zahájení trestného střílení; při porušení tohoto pravidla nebo při faulu brankáře nechá rozhodčí trestné střílení dokončit a jestliže se trestné střílení nezdaří, dá je opakovat.
Pozn. Brankář se smí pokusit chytit střelu jakýmkoliv způsobem s výjimkou hození své hole nebo jakéhokoliv předmětu; v takovém případě se přizná branka.

/c/ Pokud je trestné střílení nařízeno za porušení pravidel 609 úmyslné opuštění brankoviště nebo sejmutí helmy nebo obličejové masky během brejku, 609 zdržování hry, 625 nepovolený vstup do hry, 636 hození hole, 639 vražení zezadu, určí rozhodčí hráče, který byl napaden a tento hráč provede trestné střílení.
Pozn. Při porušení pravidla 612 padnutí na puk/míček v brankovišti nebo pravidla 616 sebrání míčku z brankoviště, vybere kapitán neprovinivšího se mužstva hráče, který byl v době faulu na hrací ploše a který provede trestné střílení. Jméno tohoto hráče se nahlásí rozhodčímu a nesmí se měnit.

/d/ Hráč, který se dopustí ve stejné hře a za stejných okolností přestupku, buď před anebo poté, co byl k trestnému střílení určen, bude mu s ohledem na to, že měl provést trestné střílení, povoleno jej provést před tím, než bude poslán k odpykání trestu na trestnou lavici. Jestliže je však tímto trestem osobní trest, disciplinární trest nebo trest do konce hry, vybere kapitán provinivšího se mužstva k provedení trestného střílení hráče, který byl v době, kdy došlo k přestupku, na hrací ploše.
Pozn. Jestliže byl brankář potrestaného mužstva odvolán z hrací plochy a nahrazen jiným hráčem, smí se před zahájením trestného střílení vrátit na hrací plochu.

/e/ Při provádění trestného střílení se všichni hráči obou mužstev, kromě hráčů účastnících se trestného střílení, stáhnou z hrací plochy na své hráčské lavice.

/f/ Jestliže při provádění trestného střílení kterýkoliv hráč soupeřova mužstva nějakou činností ruší nebo zneklidňuje hráče provádějícího trestné střílení, bude přiznána branka.

/g/ Je-li dosaženo z trestného střílení branky, puk/míček se vhazuje na vhazovacím bodě ve středu hřiště. Není-li dosaženo branky, puk/míček se vhazuje na jednom z koncových vhazovacích bodů v pásmu, v němž se trestné střílení provádělo.

/h/ Jestliže přestupek, za který bylo přiznáno trestné střílení, ať už z trestného střílení bylo nebo nebylo dosaženo branky, byl takový, že to znamená:
1) Větší trest, trest do konce hry nebo osobní trest, bude trest uložen k trestnému střílení.
2) Menší trest nebo menší trest pro hráčskou lavici, nebude trest provinivšímu se hráči uložen.

/i/ Jestliže k přestupku, který má za následek trestné střílení, došlo v průběhu skutečné hrací doby, trestné střílení bude uloženo a provedeno ihned v následujícím přerušení hry.
Pozn. Čas potřebný k provedení trestného střílení se nepočítá do řádné hrací doby.


Pravidlo 407 – TRESTY PRO BRANKÁŘE


/a/ Brankář nebude poslán na trestnou lavici za přestupek, který má za následek menší, větší nebo osobní trest, ale místo něho odpyká trest jiný člen jeho mužstva, který byl na hrací ploše, když došlo k přestupku; tohoto hráče určí trenér mužstva a tento náhradník nemůže být měněn.

/b/ Má-li brankář dostat osobní trest do konce utkání, jeho místo zaujme náhradní brankář nebo spoluhráč, kterému bude dovoleno obléknout si brankářskou výstroj.

/c/ Má-li brankář dostat trest do konce hry, jeho místo zaujme náhradní brankář nebo člen jeho mužstva a tomuto hráči se povolí brankářská výstroj. Vyžadují-li však jednotlivá pravidla pro tresty do konce hry přídavné tresty, budou uplatněny a provinivší se mužstvo bude podle toho potrestáno.
Pozn. Přídavný trest odpyká jiný hráč mužstva, který byl v době přestupku na hrací ploše, tohoto hráče určí trenér mužstva a nesmí být měněn.

/d/ Všechny tresty uložené brankáři, bez ohledu na to, kdo je odpyká, budou v zápise o utkání připsány k tíži brankáře.

/e/ Jestliže se brankář zúčastní jakýmkoliv způsobem hry, při níž je za střední červenou čarou, dostane menší trest.


Pravidlo 408 – ODLOŽENÉ TRESTY


/a/ Je-li trestán třetí hráč některého mužstva, když dva jiní hráči téhož mužstva již odpykávají tresty, začne trest třetího hráče tehdy, až uplyne trest jednoho ze dvou potrestaných hráčů. Přesto musí třetí potrestaný hráč usednout ihned na trestnou lavici, ale smí být nahrazen na hrací ploše do té doby, než začne jeho trest.

/b/ Jestliže některé družstvo má současně tři hráče odpykávající tresty a podle pravidla o odloženém trestu je náhradník za třetího provinilce na hrací ploše, nesmí se žádný z trestaných hráčů na trestné lavici vrátit na hrací plochu, dokud hra nebyla přerušena. Když byla hra přerušena, smí se hráč, jehož trest vypršel, vrátit na hrací plochu.
Pozn. Dohlížitel na trestné lavici dohlíží na to, aby se hráči vraceli na hrací plochu v pořadí, jak vypršely jejich tresty, ledaže po vypršení trestů je trestané mužstvo oprávněno mít na hrací ploše více než tři hráče.

/c/ V případě odložených trestů se smí hráči, jejichž tresty vypršely, vrátit na hrací plochu až při přerušení hry.
Pozn. Když tresty dvou hráčů téhož mužstva vyprší současně, kapitán mužstva oznámí rozhodčímu, který z těchto hráčů se vrátí na hrací plochu jako první a rozhodčí o tom uvědomí dohlížitele na trestné lavici. Je-li uložen větší nebo menší trest současně dvěma hráčům téhož mužstva, oficiální zapisovatel zaznamená menší trest jako první z těchto trestů.


Pravidlo 409 – OZNAMOVÁNÍ TRESTŮ


/a/ Způsobí-li porušení pravidel hráč mužstva, které má puk/míček v držení, rozhodčí okamžitě přeruší hru a uloží trest(y) provinivšímu se hráči nebo hráčům.

/b/ Způsobí-li porušení pravidel, za něž se ukládá menší trest, menší trest pro hráčskou lavici nebo trest do konce hry, hráč mužstva, které nemá puk/míček v držení, rozhodčí signalizuje uložení odloženého trestu zdvižením paže a po dokončení herní akce mužstva, které má puk/míček v držení, okamžitě přeruší hru a uloží trest provinivšímu se hráči.
Pozn. "Dokončení herní akce mužstva, které má puk/míček v držení" v tomto pravidle znamená, že puk/míček musí přejít v držení a pod kontrolu protihráče nebo brankáře, nebo musí být protihráčem či brankářem úmyslně usměrněn nebo zašlápnut. Nestačí odraz puku/míčku od brankáře, branky nebo hrazení, anebo jakýkoliv náhodný kontakt puku/míčku s tělem nebo výstrojí protihráče.

/c/ Následující vhazování se provede na vhazovacím bodě, který je nejblíže místu, kde se puk/míček nacházel, když byla hra přerušena. V případě, že byl puk/míček v útočném pásmu trestaného hráče, se vhazování provede na nejbližším zvláštním vhazovacím bodě.

/d/ Jestliže trest, který má být uložen, je menší trest a neprovinivší se mužstvo dosáhne branku, první menší trest se neuloží, ale všechny ostatní menší, větší tresty nebo tresty do konce hry se uloží obvyklým způsobem bez ohledu na to, zda bylo nebo nebylo dosaženo branky.

/e/ Jestliže v době, kdy rozhodčí signalizuje trest, ale ještě nepřerušil hru, vnikne puk/míček do branky neprovinivšího se mužstva přímo z akce hráče tohoto mužstva (vlastní gól), branka se uzná a signalizovaný trest se uloží normálním způsobem.

/f/ Jestliže rozhodčí signalizuje další trest nebo tresty proti mužstvu, které je již oslabeno jedním nebo více menšími tresty nebo menšími tresty pro hráčskou lavici a neprovinivší se mužstvo dosáhne branky před zapískáním, bude tato branka uznána; uloží se odložené tresty a menší trest, díky kterému bylo mužstvo oslabeno, automaticky skončí.

/g/ Dopustí-li se týž provinivší se hráč v témže úseku hry dalších přestupků, ať už před zapískáním rozhodčího nebo po něm, odpyká uložené tresty po sobě.

/h/ Všechny menší tresty a tresty pro hráčskou lavici, které se staly po té, co byla vstřelena branka nebo během přerušení hru, kdy se provádělo trestné střílení, budou odpykány obvyklým způsobem podle tohoto pravidla.


Pravidlo 410 – DODATEČNÁ DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ


/a/ Kromě trestů, které ukládají tato pravidla, může řídící orgán po skončení utkání podle vlastní úvahy vyšetřit každý případ, k němuž došlo v souvislosti s utkáním a může uložit další tresty za provinění, kterého se dopustil hráč nebo funkcionář mužstva před, během nebo po utkání, bez ohledu na to, bylo-li takové provinění potrestáno rozhodčím nebo nebylo.

/b/ Tresty uložené na mistrovství IIHF, musí být odpykány během stejného turnaje. Jestliže trest pokračuje po skončení turnaje, bude disciplinární výbor na následujícím turnaji mít jako jediný pravomoc pro určení, zda takový jednotlivec smí na turnaji startovat či ne.ČÁST PÁTÁ – ČINOVNÍCI UTKÁNÍ

Pravidlo 501 – URČENÍ ČINOVNÍKŮ UTKÁNÍ


/a/ Systém rozhodčích - oficiální metoda utkání pořádaných IIHF jsou dva rozhodčí.
Pozn. Všechny povinnosti čárových rozhodčí podle pravidla 503 provádějí oba rozhodčí, jako dodatek k povinnostem rozhodčího (pravidlo 502).

/b/ Všichni činovníci utkání jsou určeni a kontrolováni svazem nebo místní asociací.
Pozn. Na mistrovství IIHF určí všechny činovníky utkání komise rozhodčích.

/c/ Rozhodčí má plnou pravomoc a konečné rozhodnutí ve všech sporných případech během celého utkání.

/d/ Všichni rozhodčí a čároví rozhodčí nosí během celého utkání černé kalhoty, černobíle pruhovaný trikot navržený pro hokej, černou helmu s řemínkem a chráničem brady pro pevné utažení, loketní chrániče, kolenní a holenní chrániče.
Pozn. Rozhodčí a čároví rozhodčí by měli na všech utkáních nosit na trikotu na levé straně hrudi znak rozhodčího IIHF. Všechny ostatní znaky se umístí na oba rukávy trikotu. Nošení nášivek se jmény si přizpůsobí každý svaz. Rozhodčí musí být vybaven kapesní píšťalkou a kovovým měřícím metrem minimálně 2 m dlouhým.

/e/ Při turnajích určí ředitelství zapisovatele utkání, dohlížitele na trestné lavici, časoměřiče a dva brankové rozhodčí.

Pravidlo 502 – ROZHODČÍ


/a/ Rozhodčí mají celkový dozor nad utkáním a plnou kontrolu nad činovníky utkání a hráči před, během a po utkání na hrací ploše i mimo ni. V případě nejasností je rozhodnutí rozhodčího konečné.
Pozn. Činovníci utkání vstoupí na hrací plochu před rozcvičením a zůstavají zde do ukončení každé části hry a dokud všichni hráči neodejdou do šaten. Tresty mohou být uloženy kdykoliv před, během a po utkání.

/b/ Před každým utkáním rozhodčí zkontroluje členské karty (registrace) hráčů a trenérů se soupiskou hráčů. Jakémukoliv hráči, který nemá kartu, nebude povoleno účastnit se hry.

/c/ Rozhodčí požádá obě mužstva, aby se na začátku každého utkání a každé části hry dostavila na hrací plochu ve stanoveném čase.
Pozn. Dojde-li z nějaké příčiny ke zdržení začátku utkání o více než patnáct minut nebo k přílišnému zdržení hry při pokračování hry po přestávce mezi polovinami, oznámí rozhodčí řídícímu orgánu soutěže důvod zdržení a mužstvo, které zdržení zavinilo.

/d/ Během rozcvičení provedou rozhodčí visuální prohlídku všech hráčů. Jestliže shledají nějaký nedostatek v přizpůsobení pravidlům o předepsané výstroji, smí se ujistit, že je předepsaná výstroj na svém místě.

/e/ Před začátkem utkání rozhodčí dohlednou, aby zapisovatel utkání, dohlížitel na trestné lavici, časoměřiči a brankoví rozhodčí byli na určených místech a že časové a signalizační zařízení je v pořádku.

/f/ Je povinností rozhodčího ukládat takové tresty, jaké jsou předepsány pravidly, má končené rozhodnutí týkající se branek. Rozhodčí se smí poradit s čárovými a brankovými rozhodčími, před konečným rozhodnutím.

/g/ Rozhodčí nahlásí časoměřiči nebo dohlížiteli na trestné lavici všechny branky a přihrávky a všechny uložené tresty a důvody k uložení takových trestů.

/h/ Jestliže se nemůže rozhodčí dostavit k utkání nebo není schopen pokračovat kvůli nevolnosti nebo zranění, dohodnou se funkcionáři nebo trenéři mužstev na rozhodčích a čárových rozhodčích. Nejsou-li schopni se dohodnout, určí jednoho hráče z každého mužstva, kteří budou fungovat jako rozhodčí a čárový rozhodčí. Hráč domácího mužstva bude rozhodčí a hráč hostujícího mužstva bude čárový rozhodčí.
Pozn. Jestliže se řádní rozhodčí dostaví v průběhu utkání, okamžitě vystřídají provizorní činovníky.

/i/ Po skončení každého utkání rozhodčí zkontroluje a podepíše zápis o utkání a vrátí jej zapisovateli.
Pozn. Rozhodčí jsou povinni nahlásit řídícímu orgánu ihned po utkání všechny osobní tresty do konce hry, tresty do konce hry a disciplinární tresty se všemi detaily a okolnostmi incidentu.

Pravidlo 503 – ČÁROVÍ ROZHODČÍ


/a/ Povinností čárového rozhodčího je asistovat rozhodčím v celkovém řízení hry.
Pozn. Čároví rozhodčí přeruší hru za postavení mimo hru, zakázané uvolnění, vystřelení puku/míčku z hrací plochy, když zasáhne do hry nežádoucí osoba, za sražení puku/ míčku nad výši ramen, za přihrávku rukou a při posunutí branky z normální pozice. Jestliže je čárový rozhodčí v blízkosti branky, přeruší hru tehdy, prošel-li puk/míček brankou.
Čárový rozhodčí také přeruší hru při postavení mimo hru, kterého se hráč dopustil na vhazovacích kruzích nebo jestliže došlo k předčasnému střídání brankáře podle pravidla 205; zraněných hráčů podle pravidla 206, nebo když diváci zasáhnou do hry podle pravidla 622.

/b/ Čárový rozhodčí provádí veškerá vhazování, kromě vhazování na začátku jednotlivých čtvrtin a vhazování po vstřelení branky.

/c/ Čárový rozhodčí popíše na žádost rozhodčího jakýkoliv incdent, ke kterému došlo v průběhu utkání.

/d/ Čárový rozhodčí nesmí přerušit hru, aby uložil trest s výjimkou několika porušení pravidel:
205 (příliš mnoho hráčů na hrací ploše)
601 (předměty hozené na hrací plochu)
605 (nedovolená výměna hole)
Tyto přestupky nahlásí rozhodčímu a ten uloží provinivšímu se mužstvu trest pro hráčskou lavici.
Pozn. Čárový rozhodčí okamžitě nahlásí rozhodčímu okolnosti jakéhokoliv zdržování hry podle pravidla 609 a jiného porušení pravidel, za které se uloží menší trest pro hráčskou lavici, osobní trest, osobní trest do konce hry, disciplinární trest, trest do konce hry nebo trestné střílení. Za takové přestupky smí trest uložit jen rozhodčí.

/e/ Jestliže rozhodčí náhodně opustí hrací plochu nebo během hry utrpí zranění, které ho učiní neschopným pokračovat ve hře, hru okamžitě přeruší čárový rozhodčí.

Pravidlo 504 – BRANKOVÍ ROZHODČÍ


/a/ Za každou brankou je jeden brankový rozhodčí. Brankoví rozhodčí nesmějí být členy žádného ze soupeřících mužstev a během utkání se nevyměňují, ledaže by se rozhodčímu zdálo, že jeden z brankových rozhodčích činí nespravedlivá rozhodnutí; v takovém případě ho mohou rozhodčí vyměnit.

/b/ Brankoví rozhodčí jsou během hry umístěni za brankami ve vymezeném prostoru, aby nemohli být ve své činnosti rušeni. Během utkání nemění své branky.

/c/ V případě, že je branka reklamována, musí brankový rozhodčí rozhodnout, zda puk/míček prošel mezi brankovými tyčkami a pod břevnem a zda přešel úplně brankovou čáru. Rozhodnutí brankového rozhodčího bude pouze "je v brance" nebo "není v brance", konečné rozhodnutí o sporné brance však provádí rozhodčí.

Pravidlo 505 – DOHLÍŽITEL NA TRESTNÉ LAVICI


/a/ Dohlížitel na trestné lavici provádí přesný záznam o všech rozhodčím uložených trestech, včetně jmen potrestaných hráčů, trestaných přestupcích, délku každého trestu a čas, kdy byl každý trest uložen. Dohlížitel na trestné lavici také zaznamenává každé přiznané trestné střílení a jeho výsledek.

/b/ Dohlížitel na trestné lavici zkontroluje a ujistí se, že čas odpykaný všemi potrestanými hráči je správný. Dohlížitel na trestné lavici je zodpovědný za správné zveřejnění všech menších a větších trestů na tabuli s ukazatelem času a stavem zápasu a musí neprodleně upozornit rozhodčí na nesrovnalosti mezi časem uvedeným na hodinách a správným oficiálním časem.
Pozn. Potrestanému hráči poskytne na požádání přesnou informaci o zbývající době jeho trestu.
Osobní tresty a současné menší tresty se neobjeví na hodinách o utkání, ale takto trestaní hráči budou v pohotovosti a propuštěni při prvním přerušení hry po vypršení jejich trestů.

/c/ Jestliže hráč opustí trestnou lavici před vypršením trestu, dohlížitel si poznamená čas a při následujícím přerušení hry dá pokyn rozhodčímu.

Pravidlo 506 – OFICIÁLNÍ ZAPISOVATEL


/a/ Oficiální zapisovatel obdrží před zahájením každého utkání seznam všech hráčů obou mužstev. S těmito informacemi by měli být seznámeni trenéři obou mužstev. Oficiálnímu zapisovateli jsou nahlášena jména kapitánů z každého mužstva a ten je pak označí v oficiálním zápisu o utkání.

/b/ Oficiální zapisovatel přesně zaznamenává všechny dosažené branky a komu byly připsány přihrávky.
Pozn. Oficiální zapisovatel také zaznamená čas, kdy nastoupil do hry náhradní brankář a zaznamená, kdy bylo dosaženo branky, zatím co byl brankář odvolán z hrací plochy.

/c/ Uznané branky a přihrávky se oznámí místním rozhlasem, stejným způsobem se ohlásí veškeré změny těchto hlášení.
Pozn. Žádostí o změnu přiznání bodů budou vzaty v úvahu jen tehdy, jsou-li uplatněny kapitánem mužstva před ukončením utkání.

/d/ Oficiální zapisovatel připraví oficiální záznam o utkání, předloží jej rozhodčímu k podpisu a odešle řídícímu orgánu soutěže.

Pravidlo 507 – ČASOMĚŘIČ


/a/ Časoměřič upozorní rozhodčího na začátek každé čtvrtiny utkání a ten okamžitě zahájí hru podle stanoveného hracího času. Časoměřič zaznamenává čistý hrací čas utkání.

/b/ Jestliže není hřiště vybaveno automatickým zvukovým zařízením nebo takové zařízení selže, časoměřič ohlásí konec hracího času písknutím na píšťalku.

/c/ Časoměřič v každé čtvrtině ohlásí, že zbývá jedna minuta do konce právě běžícího hracího času.

Pravidlo 508 – ŘÍDÍCÍ ORGÁNY


/a/ Řídící orgány provádějí výklad všech uvedených pravidel a jsou určeny jako bezprostřední řídící orgán všech zúčastněných mužstev.ČÁST ŠESTÁ – PRAVIDLA HRY

Pravidlo 601 – ŠPATNÉ ZACHÁZENÍ S ČINOVNÍKY UTKÁNÍ A JINÉ HRUBÉ CHOVÁNÍ


/a/ Jakémukoliv hráči, který vyzývá k šarvátkám nebo se pře o rozhodnutí činovníka utkání, pokouší se provokovat protivníka nebo provádí výtržnosti během utkání, se uloží menší trest za nesportovní chování. Jestliže hráč nadále setrvává ve svém chování, bude mu uložen osobní trest a jakýkoliv další spor bude mít za následek osobní trest do konce utkání.
Pozn. V případě, že se takto bude chovat trenér nebo funkcionář mužstva, bude nejdříve uložen menší trest pro hráčskou lavici a bude-li v tomto chování pokračovat, dostane osobní trest do konce utkání.

/b/ Hráč, který vystřelí pukem/míčkem o odpískání, dostane menší trest, pokud měl podle názoru rozhodčího dostatečný čas, aby se vystřelení vyvaroval.

/c/ Hráč, který se dopustí některého z následujících přestupků, způsobí, že jeho mužstvo bude potrestáno menším trestem pro hráčskou lavici:
1) Po uložení trestu nejde přímo na trestnou lavici nebo do šatny, když to rozhodčí nařídil (výstroj mu donese na trestnou lavici nebo do šatny spoluhráč).
2) Hází-li cokoliv na hrací plochu z hráčské nebo trestné lavice.
3) Vměšuje se do výkonu povinností činovníků utkání.

/d/ Hráči se uloží osobní trest jestliže:
1) Mluví hrubě, sprostě nebo urážlivě s kýmkoliv před, během nebo po utkání.
2) Během přerušení hry schválně odstrčí nebo odpálí puk/míček z dosahu rozhodčího, který jej právě zvedá.
3) Vstoupí a zůstává v kruhu rozhodčích po té, co byl vyzván, aby ho opustil, kromě situace, kdy si jde sednout na trestnou lavici.
4) Dotýká se nebo drží činovníka utkání rukou nebo holí.
5) Úmyslně tluče holí do hrazení, skleněného ochranného průhledu nebo do branky v jakoukoliv dobu.

/e/ Hráči se uloží osobní trest do konce utkání, jestliže:
1) Setrvává ve způsobu jednání, za nějž byl předtím potrestán osobním trestem.
2) Používá sprostých posunků na hrací ploše nebo kdekoliv na hřišti před, během nebo po utkání.

/f/ Disciplinární trest se hráči uloží, jestliže:
1) Úmyslně fyzicky napadne činovníka utkání nebo funkcionáře mužstva nebo se o to jakýmkoliv způsobem pokusí.
2) Chová se kriticky na újmu vedení utkání včetně plivání na protivníka, činovníka utkání nebo funkcionáře mužstva.

/g/ Menší trest pro hráčskou lavici se uloží funkcionáři mužstva, jestliže:
1) Bouchá do hrazení holí nebo jiným předmětem v jakoukoliv dobu.
2) Používá hrubých, sprostých nebo urážlivých slov proti komukoliv před, během nebo po utkání.
3) Hází cokoliv z hráčské lavice na hrací plochu.
4) Vměšuje se do výkonu povinností jakéhokoliv činovníka utkání.
5) Pokouší se vyprovokovat protivníka, aby se dopustil přestupku za který bude potrestán.

/h/ Osobní trest do konce utkání se uloží funkcionáři mužstva, jestliže:
1) Setrvává ve způsobu chování, za který byl dříve potrestán menším trestem pro hráčskou lavici.
2) Používá sprostých posunků kdekoliv na hřišti před, během nebo po utkání.

/i/ Disciplinární trest se uloží funkcionáři mužstva, jestliže:
1) Úmyslně fyzicky napadne činovníka utkání nebo funkcionáře mužstva nebo se o to jakýmkoliv způsobem pokusí.
2) Chová se kriticky na újmu vedení utkání včetně plivání na protivníka, činovníka utkání nebo funkcionáře mužstva.

Pravidlo 602 – ÚPRAVA OBLEČENÍ A VÝSTROJE


/a/ Hra se nepřeruší a nezdrží z důvodu úpravy oblečení, výstroje, bruslí nebo holí. Za porušení tohoto pravidla se hráči uloží menší trest.

/b/ Hráč je odpovědný za udržování oblečení a výstroje v řádném stavu. Je-li třeba úpravy, odejde hráč z hrací plochy, bude vystřídán a hra pokračuje bez přerušení.

/c/ Hru není dovoleno zdržovat pro opravu nebo úpravu brankářské výstroje. Je-li třeba úpravy, odejde brankář z hrací plochy a na jeho místo nastoupí ihned náhradní nebo prozatímní brankář; rozcvičení je dovoleno.
Pozn. Za porušení tohoto pravidla bude brankáři uložen menší trest.

Pravidlo 603 – NADMĚRNĚ HRUBÁ HRA


/a/ Trest do konce utkání se uloží hráči, který se jakýmkoliv způsobem úmyslně pokusí zranit protivníka, funkcionáře nebo trenéra. Okolnosti se nahlásí řídícímu orgánu pro další řízení. Náhrada za potrestaného hráče je dovolena po pěti minutách.

Pravidlo 604 – BODYČEK A VRAŽENÍ NA HRAZENÍ


/a/ Menší nebo větší trest dle uvážení rozhodčího se uloží jakémukoliv hráči, který úmyslně bodyčekuje hráče s pukem/míčkem nebo bez něho.

/b/ Menší nebo větší trest dle uvážení rozhodčího se uloží jakémukoliv hráči, který fyzicky kontaktuje soupeře po odpískání, pokud podle mínění rozhodčího měl hráč dostatečný čas vyvarovat se takovému kontaktu.

/c/ Menší nebo větší trest dle rozhodnutí rozhodčího úměrný k prudkosti nárazu na hrazení se uloží hráči, který napadne protihráče takovým způsobem, že zaviní prudké vražení na hrazení.
Pozn. "Válcování" protihráče, který vede puk/míček podél hrazení, když usiluje projít příliš malou skulinou, není považováno za vražení na hrazení.

/d/ Jestliže hráč zraní protihráče v důsledku "vražení na hrazení" nebo "bodyčeku", rozhodčí uloží provinivšímu se hráči větší trest plus osobní trest do konce utkání.

Pravidlo 605 – ZLOMENÁ HŮL


/a/ Hráč, jehož hůl je zlomena, se smí zúčastnit hry za předpokladu, že zlomenou hůl okamžitě upustí. Za porušení tohoto pravidla se uloží menší trest.
Pozn. Za zlomenou hůl se považuje hůl, která se podle názoru rozhodčího nehodí k normální hře.

/b/ Brankář smí pokračovat ve hře se zlomenou holí až do dalšího přerušení hry, nebo dokud si povoleným způsobem neopatří náhradní hůl.

/c/ Náhradní hůl smí hráč přijmout od spoluhráče z hráčské lavice nebo od spoluhráče na hrací ploše. Za porušení tohoto pravidla se uloží menší trest pro hráčskou lavici provinivšího se mužstva; ovšem nebude-li uložen trest podle pravidla 601 vhazování předmětů na hrací plochu.
Pozn. Účelem tohoto pravidla je zajistit, aby byl uložen trest za jednu zakázanou výměnu hole.

/d/ Během přerušení hry si nesmí brankář dojet k hráčské lavici pro náhradní hůl, musí ji získat od svého spoluhráče. Za porušení tohoto pravidla bude provinivšímu se brankáři uložen menší trest.

Pravidlo 606 – NAPADENÍ A VRAŽENÍ ZEZADU


/a/ Menší nebo větší trest dle uvážení rozhodčího se uloží hráči, který najede do soupeře, naskočí na něho nebo ho napadne.
Pozn. Za napadení se považuje zákrok, při němž se hráč rozjede více než dvěma kroky.

/b/ Menší nebo větší trest dle úvahy rozhodčího se uloží hráči, který do soupeře vrazí nebo ho bodyčekuje zezadu.

/c/ Menší nebo větší trest se uloží hráči, který bodyčekuje nebo napadne brankáře v brankovišti.
Pozn. Brankáře nelze považovat za "lovnou zvěř" jen proto, že právě není v brankovišti. Trest za nedovolené bránění nebo napadení tělem se uloží vždy, když soupeř vyhledává zbytečný kontakt s brankářem.

/d/ Pokud hráč zraní soupeře v důsledku "napadení" nebo "vražení zezadu", uloží rozhodčí provinivšímu se hráči větší trest plus osobní trest do konce hry.

Pravidlo 607 – KROSČEK A BODNUTÍ KONCEM HOLE


/a/ Menší nebo větší trest podle úvahy rozhodčího se uloží hráči, který "krosčekuje" protihráče.

/b/ Menší nebo větší trest se podle úvahy rozhodčího uloží hráči, který bodá koncem hole nebo se o to pokouší. Pokus o bodnutí koncem hole zahrnuje všechny případy, kdy je naznačeno bodnutí koncem hole, ať při tom dojde k doteku či ne.

/c/ Pokud hráč zraní protihráče "krosčekem" nebo "bodnutím koncem hole", uloží rozhodčí provinivšímu se hráči větší trest plus osobní trest do konce utkání.

/d/ Když se hráč pokusí zranit nebo úmyslně zraní protihráče bodnutím koncem hole, může mu být uložen trest do konce hry.

Pravidlo 608 – ÚMYSLNÉ ZRANĚNÍ PROTIHRÁČE A ÚDER HLAVOU


/a/ Za úmyslné zranění protihráče, funkcionáře mužstva nebo činovníka utkání se v každém případě uloží trest do konce hry. Okolnosti se nahlásí řídícímu orgánu k dalšímu projednání.

/b/ Náhrada takto potrestaného hráče je povolena po uplynutí 5 minut čistého hracího času.

/c/ Trest do konce hry se uloží hráči, který úmyslně udeří hlavou protihráče, funkcionáře mužstva nebo činovníka utkání. Okolnosti se nahlásí řídícímu orgánu k dalšímu projednání.

Pravidlo 609 – ZDRŽOVÁNÍ HRY


/a/ Menší trest se uloží kterémukoli hráči nebo brankáři, který zdržuje hru úmyslným střílením, odpálením nebo vyhozením puku/míčku mimo hřiště. Tento trest se také uplatní při přerušení hry. Po úvaze rozhodčího se brankáři, který úmyslně zdržuje hru, uloží trest.

/b/ Menší trest se uloží hráči nebo brankáři, který zdržuje hru úmyslným posunutím branky z normálního postavení. Když byla branka posunuta, hra se okamžitě přeruší.
Pozn. Jestliže brankář úmyslně posune branku nebo si úmyslně sundá helmu nebo obličejovou masku během "samostatného nájezdu" útočícího mužstva, přizná se trestné střílení neprovinivšímu se mužstvu.

/c/ Menší trest pro hráčskou lavici se uloží mužstvu, které přes výstrahu rozhodčího není schopno postavit správný počet hráčů na hrací plochu a tímto v určitém smyslu zdržují hru.

/d/ Menší trest se uloží hráči, který přes výstrahu rozhodčího nezaujme správné postavení pro vhazování.

Pravidlo 610 – FAUL LOKTEM A KOLENEM


/a/ Menší trest se uloží hráči, který použije lokte nebo kolena k faulu na protihráče.

/b/ Větší trest a osobní trest do konce utkání se uloží hráči, jehož faul loktem nebo kolenem způsobí zranění protihráče.

Pravidlo 611 – VHAZOVÁNÍ


/a/ Puk/míček je vhazován rozhodčím nebo čárovým rozhodčím tak že vhodí puk/míček na hrací plochu mezi hole dvou hráčů stojících proti sobě čelem k soupeřově konci hřiště a čepelemi svých holí se dotýkají bíle hrací plochy v místě nejbližším červenému vhazovacímu bodu. Hráč útočícího mužstva položí svou hůl na hrací plochu jako první.
1) Jestliže hráč na vhazování nezujme správné postavení ihned, když to rozhodčí nařídí, může ho z vhazování vykázat a nahradit jiným hráčem, který je právě na hrací ploše.
2) Žádnému z ostatních hráčů není dovoleno vstoupit do kruhu vhazování nebo se přiblížit k hráčům na vhazování blíže než 4,5 m a všichni musejí být při každém vhazování v postavení ve hře.
3) Když hráč, kromě hráče u vhazování, nezaujme správného postavení, bude hráč provinivšího se mužstva z vhazování vykázán.
4) Střídání hráčů není povoleno, dokud nebude dokončeno vhazování a hra nebude znovu zahájena s výjimkou, kdy byl během vhazování uložen trest.
5) K zahájení hry se nepoužívá píšťalka. Hrací čas začne běžet v okamžiku vhození puku/míčku a zastaví se na zapískání píšťalky.

/b/ Jestliže přes varování rozhodčího jeden ze dvou hráčů u vhazování nezaujme okamžitě správné postavení, smí rozhodčí provést vhazování bez ohledu na takové prodlévání.

/c/ Během provádění vhazování se nesmí žádný z hráčů fyzicky dotýkat protihráče s výjimkou, kdy byl puk/míček po vhazování odehrán.
Pozn. Za porušení tohoto pravidla uloží rozhodčí hráči, který se dopustil fyzického kontaktu s protihráčem, menší trest. "Provedení vhazování" začíná, když činovník utkání určí bod vhazování a zaujme postavení pro vhození puku/míčku.

/d/ Všechna vhazování se provedou na vyznačených bodech vhazování nebo na pomyslné čáře rovnoběžné s postraním hrazením a spojující jeden koncový bod vhazování s druhým.

/e/ Když dojde k přerušení hry mezi koncovými body vhazování a bližším koncem hřiště, následující vhazování se provede na koncovém vhazovacím bodu na straně, kde byla hra přerušena, pokud pravidla nestanoví jinak.

/f/ Když hráč útočícího mužstva způsobil přerušení hry nebo porušil pravidlo ve svém útočném pásmu, bude následující vhazování provedeno na nejbližším zvláštním vhazovacím bodě.
Pozn. To se týká i případu, když hráč útočícího mužstva vystřelí puk/míček na zadní stranu brankové sítě bránícího mužstva bez jakéhokoliv zásahu bránícího mužstva.

/g/ Když došlo k porušení pravidel nebo přerušení hry zaviněné hráči obou mužstev, pak se následující vhazování provede na vhazovacím bodě, který je nejbližší místu, kde se naposled hrálo.

/h/ Jestliže bylo oficiálně dosaženo branky, následující vhazování se provede na středním vhazovacím bodě.

/i/ Když je hra přerušena z nějakého důvodu, který pravidla přesně neuvádějí, vhazuje se na místě, kde se naposledy hrálo.

Pravidlo 612 – PADNUTÍ NA PUK/MÍČEK


/a/ Menší trest se uloží hráči kromě brankáře, který úmyslně padne na puk/míček nebo ho stáhne pod tělo nebo který drží puk/míček proti jakékoliv části branky nebo hrazení.
Pozn. Hráč, který padne na puk/míček, aby zablokoval střelu nebude potrestán, jestliže puk/míček skončí pod ním nebo zůstane v jeho oblečení nebo výstroji. Avšak menší trest se uloží hráči, který použije ruce k sebrání puku/míčku ze hry.

/b/ Menší trest se uloží brankáři, který padne na puk/míček, stáhne puk/míček pod tělo a svým tělem je úplně mimo hranice svého privilegovaného území nebo který padne na puk/míček nebo stáhne puk/míček pod tělo a svým tělem je úplně mimo brankoviště a puk/míček je za brankovou čarou.
Pozn. Menší trest se uloží brankáři, který přidrží puk/míček u kterékoliv části branky či u hrazení.

/c/ Žádnému bránícímu hráči kromě brankáře není dovoleno padnout na puk/míček, držet jej, stáhnout pod tělo nebo přikrýt rukama, když je puk/míček uvnitř brankoviště.
Pozn. Při porušení tohoto pravidla se hra ihned přeruší a proti provinivšímu se mužstvu se nařídí trestné střílení. Byl-li však brankář odvolán z hrací plochy, když došlo k porušení pravidla, bude místo trestného střílení připsána branka ve prospěch neprovinivšího se mužstva. Toto pravidlo je nutno vykládat tak, že trestné střílení se přizná jen tehdy, je-li puk/míček v brankovišti v okamžiku, kdy došlo k přestupku. Jestliže je však puk/míček mimo brankoviště, může být uplatněno pravidlo 612, článek (a) a uložen menší trest, aniž by bylo přiznáno trestné střílení.

Pravidlo 613 – RÁNY PĚSTÍ NEBO HRUBOST


/a/ Větší trest se uloží jakémukoliv hráči, který se zapojí do bitky na hrací ploše nebo mimo ni před, během nebo po utkání.

/b/ Menší nebo dvojitý trest se uloží hráči, který, když byl udeřen oplatí ránu nebo se ji pokouší oplatit. Podle uvážení rozhodčího se může uložit hráči i větší trest, jestliže pokračuje v bitce.
Pozn. Rozhodčí má v tomto pravidle značnou volnost v použití trestů. Ta je mu dána záměrně, aby mohl správně rozlišit míru odpovědnosti jednotlivých účastníků bitky, ať už na jejím vyprovokování nebo při jejím pokračování. Rozhodčí jsou vedeni k využití všech prostředků uvedených v tomto pravidle, aby se předešlo "výtržnictví".

/c/ Jestliže hráč dostane větší trest za bití, může mu být uložen ještě osobní trest do konce utkání.

/d/ Osobní trest do konce utkání se uloží hráči, který jako první zasáhne do probíhající bitky. Tento trest bude navíc k jinému trestu, který dostal za stejný incident.

/e/ Osobní trest do konce utkání se uloží hráči, který brání činovníkům utkání ve výkonu svých povinností během bitky.

/f/ Menší trest se uloží brankáři, který opustí bezprostřední okolí brankoviště, aby se zúčastnil bitky. Tento trest bude navíc k jinému trestu, který dostal za stejný incident.

Pravidlo 614 – BRANKY A PŘIHRÁVKY


Poznámka: Rozhodčí jsou odpovědni za uznání branek a přiznání přihrávek a jejich rozhodnutí je v tomto směru konečné.
Případné chybné ohlášení střelce a asistenta branky musí být okamžitě opraveno, neboť poté, co rozhodčí podepíší zápis o utkání, nemůže být v záznamu branek provedena žádná změna.

/a/ Branky je dosaženo, když hráč útočícího mužstva dopraví puk/míček holí mezi brankové tyčky a pod příčnou tyčku a úplně přes brankovou čáru.
Pozn. Do záznamu branek se "branka" připíše k dobru hráči, který vstřelil puk/míček do soupeřovy branky. Za každou branku se započte v záznamu branek jeden bod. Přihrávka se připíše hráči nebo hráčům, kteří se zúčastnili hry bezprostředně před dosažením branky, ale při jedné brance se přiznají nejvýše dvě přihrávky. Každému hráči může být připsán za dosaženou branku pouze jeden bod.

/b/ Branky je dosaženo, když hráč bránícího mužstva dopraví puk/míček do branky jakýmkoliv způsobem. Hráč útočícího mužstva, který hrál naposled pukem/míčkem, se označí za střelce branky, ale nikomu se nepřizná přihrávka.

/c/ Jestliže útočící hráč kopne puk/míček a ten vjede přímo do branky nebo se odrazí do branky od kteréhokoliv hráče včetně brankáře, branka se neuzná.

/d/ Jestliže se puk/míček vystřelený útočícím hráčem odrazí do branky od kterékoliv části těla či výstroje spoluhráče, branka se uzná. Hráč, od něhož se puk/míček odrazil se označí za střelce branky. Branka se neuzná, jestliže byl puk/míček útočícím hráčem kopnut, vhozen nebo úmyslně usměrněn do branky jiným způsobem než holí.

/e/ Branka se neuzná, jestliže se puk/míček odrazil do branky přímo od kteréhokoliv rozhodčího.

/f/ Zahraje-li hráč řádně puk/míček do soupeřova brankoviště a puk/míček se stane volný a přístupný jinému útočícímu hráči, branka dosažená z této pozice platí.

/g/ Jakákoliv branka dosažená jinak, než povolují oficiální pravidla hry je neplatná.

Pravidlo 615 – HRUBÉ CHOVÁNÍ


/a/ Rozhodčí smí vyloučit ze hry jakéhokoliv hráče, trenéra nebo funkcionáře za jakékoliv hrubé chování a tento incident musí nahlásit řídícímu orgánu.

Pravidlo 616 – HRANÍ PUKU/MÍČKU RUKOU


/a/ Jestliže hráč kromě brankáře sevře puk/míček v ruce, hra se přeruší a následuje vhazování; avšak pustí-li míček okamžitě na hrací plochu, hra bude pokračovat.
Pozn. Jestliže brankář drží puk/míček v ruce déle než tři sekundy, hra se přeruší a následuje vhazování; ale jestliže brankář, po prvním varování rozhodčího, drží puk/míček zbytečně, může mu být uložen menší trest za zdržování hry.

/b/ Brankář nesmí úmyslně upustit puk/míček za chrániče nebo brankovou síť ani záměrně nastražit překážky v brance tak, aby se podle názoru rozhodčího snažil zabránit vstřelení branky.
Pozn. Účelem tohoto pravidla je udržet puk/míček plynule ve hře; každá akce brankáře, která způsobí zbytečné přerušení hry, musí být potrestána. Za porušení tohoto pravidla se provinivšímu se hráči uloží menší trest.

/c/ Jestliže brankář hodí puk/míček kupředu směrem k soupeřově brance tak, že jím hraje jako první jeho spoluhráč, hra se přeruší a následující vhazování se provede na nejbližším vhazovacím bodě v koncovém pásmu provinivšího se mužstva.

/d/ Jestliže bránící se hráč kromě brankáře zvedne rukou puk/míček v brankovišti z hrací plochy nebo v brankovišti sevře puk/míček v ruce, hra se okamžitě přeruší a neprovinivšímu se mužstvu se přizná trestné střílení.
Pozn. Jestliže k výše uvedené situaci dojde v době, kdy byl brankář odvolán z hrací plochy, uzná se branka ve prospěch neprovinivšího se mužstva.

/e/ Hráči je dovoleno zastavit nebo napálit puk/míček ve vzduchu otevřenou dlaní nebo jej posunout po hrací ploše a hra se nepřeruší, ledaže hráč úmyslně přihrál puk/ míček spoluhráči v útočném pásmu; v tomto případě se hra přeruší a vhazování se provede na nejbližším zvláštním vhazovacím bodě.

/f/ Branka se neuzná, jestliže útočící hráč odehrál puk/míček rukou a ten skončil v brance, ať už přímo nebo byl odražen od jiného hráče včetně brankáře.

Pravidlo 617 – VYSOKÉ HOLE


/a/ Zvedat hůl nad normální výši ramen je zakázáno. Rozhodčí uloží menší nebo větší trest hráči, který udeří soupeře takto zdviženou holí.
Pozn. Ve věkových kategoriích mladších 10-ti let je "golfový úder" zakázán. Vhazování se provede na vhazovacím bodě v koncovém pásmu provinivšího se mužstva, jehož hráč zvedne čepel hole nad výši pasu a švihem odzadu přihraje nebo vystřelí.

/b/ Jestliže hráč zraní soupeře hrou "vysokou holí", rozhodčí uloží provinivšímu se hráči větší trest a osobní trest do konce utkání.

/c/ Branka nemůže být uznána, když útočící hráč zasáhne puk/míček holí nad výši příčné tyčky branky.

/d/ Udeřit puk/míček holí nad normální výši ramen je zakázáno, a když se tak stane, hra se přeruší a vhazuje se na jednom z koncových bodů vhazování u branky, které se dopustilo přestupku, ledaže:
1) Puk/míček je sražen k protihráči; v takovém případě hra pokračuje.
2) Hráč bránícího mužstva srazí puk/míček do vlastní branky; v takovém případě se uzná branka.

Pravidlo 618 – DRŽENÍ PROTIHRÁČE


/a/ Menší trest se uloží hráči, který drží protihráče rukama, nohama, chodidly, holí nebo jakýmkoli jiným způsobem.

/b/ Menší nebo větší trest se uloží hráči, který svýma rukama strhne nebo drží obličejovou masku protihráče.

/c/ Jestliže hráč zraní protihráče v důsledku toho, že "drží jeho obličejovou masku", uloží rozhodčí provinivšímu se hráči větší trest plus osobní trest do konce utkání.

Pravidlo 619 – HÁKOVÁNÍ


/a/ Menší trest se uloží hráči, který zabraňuje nebo se snaží zabránit protihráči v pronikání "hákováním" holí.

/b/ Jestliže hráč zraní protihráče "hákováním", uloží rozhodčí provinivšímu se hráči větší trest plus trest do konce utkání.

Pravidlo 620 – ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ


/a/ Pro uplatnění tohoto pravidla rozděluje střední červená čára hrací plochu na dvě poloviny. Pokud některý hráč mužstva o stejném nebo vyšším počtu hráčů než má soupeřovo mužstvo, vystřelí, odpálí nebo srazí puk/míček z obranného pásma za brankovou čáru soupeřova mužstva, hra se přeruší a puk/míček se vhazuje na koncovém vhazovacím bodě provinivšího se mužstva, ledaže takto zahraný puk/míček vnikne do branky soupeřova mužstva, branka se uzná.
Pozn. Místo, kde se mužstvo naposledy dotklo puku/míčku, je směrodatné k určení, zda došlo nebo nedošlo k zakázanému uvolnění.
Pozn. Jestliže v době, kdy rozhodčí se zpožděním signalizuje trest za přestupek hráče mužstva které nemá puk/míček v držení, mužstvo, které má puk/míček v držení způsobí zakázané uvolnění, pak se následující vhazování provede na nejbližším zvláštním vhazovacím bodě provinivšího se mužstva.

/b/ Zakázané uvolnění se ruší a hra může pokračovat, když:
1) Puk/míček byl vystřelen hráčem oslabeného mužstva.
2) Mužstvo je pod početní převahou soupeřova mužstva v okamžiku, kdy je puk/míček vystřelen.
3) Puk/míček je vystřelen a odrazí se zpět od těla protihráče v jeho vlastní polovině hřiště tak, že přejde brankovou čáru mužstva, jehož hráč puk/míček vystřelil.
4) Puk/míček přejde za brankovou čáru na protější straně hrací plochy přímo zásahem jedním ze dvou hráčů zúčastněných na vhazování.
5) Podle názoru čárového rozhodčího může hráč soupeřova mužstva kromě brankáře hrát pukem/míčkem předtím, než přejde jeho brankovou čáru, ale neučinil tak.
6) Puk/míček se dotkne protihráče včetně brankáře, bruslí nebo hole předtím, než přejde brankovou čáru.
7) Puk/míček projde jakoukoliv částí brankoviště předtím, než dosáhl brankové čáry.
Pozn. Účelem tohoto článku je zajistit plynulou hru, a proto by rozhodčí měli vykládat a uplatňovat toto pravidlo k dosažení stanoveného cíle.

/c/ Jestliže se rozhodčí zmýlil při posouzení zakázaného uvolnění (bez ohledu na to, zda je jedno mužstvo oslabeno) puk/míček se bude vhazovat na středním vhazovacím bodě.

Pravidlo 621 – NEDOVOLENÉ BRÁNĚNÍ


/a/ Menší trest se uloží hráči, který brání nebo překáží v pohybu protihráči, jenž nemá puk/míček v držení nebo který úmyslně vyrazí hůl z rukou protihráče nebo který brání hráči, jenž upustil svou hůl či ztratil jinou část výstroje, aby ji znovu získal nebo který hodí hůl nebo jakýkoliv jiný předmět směrem k protihráči.
Pozn. Hráč, který se jako poslední dotkl puku/míčku se považuje za hráče, který má puk/míček v držení.

/b/ Menší trest se uloží hráči na hráčské nebo trestné lavici, který během hry brání holí nebo tělem v pohybu puku/míčku nebo protihráči na hrací ploše.

/c/ Menší trest se uloží hráči, který holí nebo tělem brání nebo překáží v pohybu brankáři, když je brankář ve svém brankovišti.

/d/ Jestliže je puk/míček v brankovišti, smí hráč útočícího mužstva stát na brankové čáře nebo v brankovišti nebo držet svou hůl v brankovišti. Jestliže by měl puk/míček proniknout do branky za takové podmínky, branka se neuzná. Při porušení tohoto pravidla, kdy má útočící mužstvo puk/míček v držení, se hra přeruší a následující vhazování se provede na nejbližším zvláštním vhazovacím bodě.
Pozn. Toto pravidlo se neuplatní, když je brankář mimo své brankoviště.

/e/ Jestliže byl hráč útočícího mužstva zatlačen nebo jinak fyzicky vražen do brankoviště protihráčem a puk/míček by měl proniknout do branky, zatímco je takto bráněný hráč v brankovišti, branka se uzná.

/f/ Jestliže v době, kdy byl brankář odvolán z hrací plochy, některý člen soupeřova mužstva, který není na hrací ploše, nedovoleně brání tělem, holí nebo jiným předmětem v pohybu puku/míčku nebo protihráči, rozhodčí okamžitě přizná branku ve prospěch neprovinivšího se mužstva.

Poznámka: Pozornost rozhodčích musí být zaměřena především na tři typy ofenzivního bránění, které musí být trestáno:
1) Když bránící mužstvo získá puk/míček ve svém obranném pásmu a jeho hráči zasahují ve prospěch spoluhráče vedoucího puk/míček tím, že proti forčekujícím protihráčům vytvářejí jakousi ochrannou clonu.
2) Když hráč na vhazování po provedeném vhazování brání ve hře protihráči, který nemá puk/míček v držení.
3) Když hráč vedoucí puk/míček nechá za sebou ležet puk/míček pro spoluhráče v tandemu ("drop pass") a proniká dále tím, že vyvolává tělesný kontakt s protihráčem.

Pravidlo 622 – NEDOVOLENÝ ZÁSAH DIVÁKŮ


/a/ Jestliže divák drží hráče nebo mu brání v pohybu, rozhodčí přeruší hru. Jestliže mužstvo hráče, proti němuž divák zasáhl, bylo v tomto okamžiku v držení puku/míčku, je dovoleno dokončit hru před jejím přerušením. Puk/míček se bude vhazovat v místě, kde se hrálo v okamžiku přerušení hry.

/b/ Hráči, který fyzicky zasáhne proti divákovi, bude uložen osobní trest do konce hry a okolnosti se nahlásí řídícímu orgánu k dalšímu projednání.

/c/ Jsou-li na hrací plochu vhozeny nějaké předměty, které překáží ve hře, rozhodčí přeruší hru a vhazuje se na místě, kde došlo k přerušení.

Pravidlo 623 – KOPNUTÍ HRÁČE


/a/ Trest do konce hry se uloží hráči, který kopne, nebo se pokusí kopnout jiného hráče. Náhradník je povolen na konci páté minuty.

Pravidlo 624 – KOPNUTÍ PUKU/MÍČKU


/a/ Kopnutí puku/míčku je povoleno ve všech pásmech; avšak branky nemůže být dosaženo kopnutím míčku útočícím hráčem ani tehdy, jestliže puk/míček dosáhne branky přímo nebo po odrazu od jakéhokoliv hráče včetně brankáře.

Pravidlo 625 – OPUŠTĚNÍ HRÁČSKÉ NEBO TRESTNÉ LAVICE


/a/ Žádný hráč nesmí opustit hráčskou nebo trestnou lavici během šarvátky. Střídání hráčů před šarvátkou se nepovažuje za porušení pravidla za předpokladu, že takto střídající hráči se nezúčastní šarvátky.
Poznámka:
* První hráč, který opustí hráčskou nebo trestnou lavici během šarvátky, bude potrestán dvojitým menším trestem a osobním trestem do konce utkání.
* Opustí-li příslušné lavice současně hráči obou mužstev, první zjištěný hráč každého mužstva bude potrestán podle tohoto pravidla.
* O určení hráče, který jako první opustil hráčskou nebo trestnou lavici během šarvátky, se mohou rozhodčí poradit s čárovými rozhodčími nebo s ostatními činovníky utkání.
* Jakýkoliv hráč, který opustil hráčskou lavici během šarvátky a byl mu uložen menší, větší nebo osobní trest za takové jednání, bude také potrestán osobním trestem do konce utkání.
* Ostatním hráčům, kteří opustí hráčskou nebo trestnou lavici během šarvátky, se uloží osobní trest (maximálně 5-ti hráčům).
* Jestliže hráč vstoupí neoprávněně do hry a jeho mužstvo dá branku v době, kdy byl neoprávněně na hrací ploše, branka se neuzná, ale všechny uložené tresty k tomu či onomu mužstvu budou odpykány jako normální tresty.

/b/ Hráč smí opustit trestnou lavici jedině na konci každé čtvrtiny nebo po uplynutí trestu.
Poznámka:
* Trestaný hráč, který opustí trestnou lavici před uplynutím svého trestu, ať hra běží nebo ne, bude potrestán menším trestem, který odpyká po uplynutí uplynutí předchozího trestu.
* Jestliže hráč opustí trestnou lavici dříve, než úplně odpykal svůj trest, dohlížitel na trestné lavici si poznačí čas a ústně uvědomí rozhodčího, který přeruší hru v okamžiku, kdy mužstvo provinivšího se hráče získá puk/míček a má nad ním kontrolu. Jestliže se hráč vrátil na hrací plochu předčasně omylem dohlížitele na trestné lavici, nebude potrestán dodatečným trestem, ale musí odpykat zbývající část trestu.
* Jestliže trestaný hráč opustí trestnou lavici během šarvátky, bude mu uložen k neodpykané části trestu ještě menší trest plus osobní trest do konce utkání.
* Jestliže se hráč vrátí neoprávněně na hrací plochu z trestné lavice předtím, než vypršel jeho trest a jeho mužstvo dá branku v době, kdy byl neoprávněně na hrací ploše, branka se neuzná, ale všechny tresty uložené tomu či onomu mužstvu budou odpykány jako normální tresty.

/c/ Má-li hráč puk/míček v držení v takovém postavení, že nemá mezi sebou a soupeřovým brankářem žádného protihráče a za této situace mu brání ve hře protihráč, který vstoupí neoprávněně do hry, rozhodčí přizná trestné střílení.
Pozn. Jestliže je soupeřův brankář odvolán z hrací plochy a útočícímu hráči brání ve hře hráč, který vstoupí neoprávněně do hry, přizná se branka ve prospěch neprovinivšího se mužstva.

/d/ Jestliže funkcionář mužstva vstoupí na hrací plochu po zahájení čtvrtiny nebo před jejím skončením bez svolení rozhodčího, uloží rozhodčí menší trest pro hráčskou lavici mužstva, jehož funkcionář se provinil.

/e/ Jestliže při vhazování začíná mužstvo s méně hráči, než je povoleno ke hře a jakýkoliv hráč následně vstoupí do hry, nesmí zahrát puk/míček přicházející z obranného pásma, když stojí v útočném pásmu, ledaže byl puk/míček předtím odehrán jiným hráčem v útočném pásmu.

Pravidlo 626 – POSTAVENÍ MIMO HRU


/a/ Hráči útočícího mužstva smějí převézt puk/míček za střední červenou čáru s podmínkou, že mají puk/míček na holi pod kontrolou.

/b/ Když je puk/míček přihrán za střední červenou čáru, musí puk/míček přejít střední čáru před útočícími hráči. Hráč, který přejede přes střední červenou čáru dříve než přihrávka není oprávněn hrát pukem/míčkem pokud:
1) Puk/míček se předtím nedotkl spoluhráče, který nepředstihl přihrávku přes střední červenou čáru nebo protihráče.
2) Puk/míček se nejdříve dotkl protihráče
3) Hráč, který přešel střední červenou čáru před přihrávkou, "vyčistí útočné pásmo" tak, že se alespoň dotkne bruslí střední čáry.
Pozn. Při porušení tohoto pravidla se hra přeruší a vhazování se provede na nejbližším místě, kde puk/míček přešel čáru.

/c/ Jestliže oslabené mužstvo vystřelí puk/míček ze svého obranného pásma, za střední červenou, všichni hráči útočícího mužstva při přesilové hře musí vyčistit své útočné pásmo tak, že se dotknou alespoň jednou bruslí střední červené čáry. Jakmile je útočné pásmo zcela čisté (nesmí v něm být žádný útočící hráč, jehož mužstvo má výhodu přesilové hry), pak se může útočící mužstvo vrátit do soupeřova obranného pásma.
Pozn. Za porušení tohoto pravidla, kdy puk/míček znovu vnikne do obranného pásma oslabeného mužstva, čárový rozhodčí okamžitě přeruší hru. Následující vhazování se provede na nejbližším vhazovacím bodě v koncovém pásmu provinivšího se mužstva.

Pravidlo 627 – PŘIHRÁVKY


/a/ Hráč smí přihrát puk/míček spoluhráči uvnitř stejného pásma.
Pozn. Kdykoliv je puk/míček přihrán z obranného pásma a přejde střední červenou čáru, uplatní se Pravidlo 626 (b) Postavení mimo hru.

/b/ Jestliže během hry vypršel menší nebo větší trest a jakýkoliv potrestaný hráč nebo bezprostřední náhradník vstoupí do hry buď z hráčské nebo trestné lavice, nesmí hrát pukem/míčkem přicházejícím z obranného pásma, když stojí v obranném pásmu, ledaže:
1) Puk/míček byl již předtím odehrán jiným hráčem v útočném pásmu.
2) Hráč, který přešel střední červenou čáru před pukem/míčkem, "vyčistí útočné pásmo" tak, že se alespoň jednou bruslí dotkne střední čáry.

Pravidlo 628 – PUK/MÍČEK MUSÍ BÝT UDRŽEN V POHYBU


/a/ Puk/míček musí být stále udržen v pohybu. Hra se nepřeruší, protože je zadržen u hrazení dvěma nebo více protihráči, ledaže jeden z hráčů padl na puk/míček. Menší trest za zdržování hry se uloží hráči, který drží puk/míček u hrazení nebo hráči, který úmyslně padl na puk/míček.
Pozn. Rozhodčí však smí přerušit hru u hrazení, jestliže by pokračování ve hře vedlo ke zbytečnému kontaktu týkající se puku/míčku.

Pravidlo 629 – PUK/MÍČEK NEBO HRÁČ ZA HRAZENÍM NEBO NESCHOPEN HRÁT


/a/ Když puk/míček opustí hrací plochu nebo se dotkne překážek nad hrací plochou kromě hrazení, plexiskla nebo ochranné sítě, bude se vhazovat na místě, odkud byl puk/míček vystřelen.
Pozn. Jestliže se nedá s pukem/míčkem hrát z důvodu vady hřiště, vhazování se provede na nejbližším vhazovacím bodě místu, kde se naposledy hrálo.

/b/ Když puk/míček uvázne v síti na vnější straně branky nebo když byl puk/míček zašlápnut mezi soupeřícími hráči, rozhodčí přeruší hru a vhazuje puk/míček na nejbližším vhazovacím bodě místu, kde se naposled hrálo; ledaže podle názoru rozhodčího bylo přerušení hry způsobeno hráčem útočícího mužstva, následující vhazování se provede na nejbližším zvláštním vhazovacím bodě.
Pozn. Bránící se i útočící mužstvo smí hrát pukem/míčkem ze sítě na vnější straně branky kdykoli. Avšak pokud by tam puk/míček zůstal déle než tři sekundy, bude hra přerušena a vhazování provedeno na nejbližším koncovém vhazovacím bodě kromě případu, kdy přerušení způsobí útočící mužstvo; v tomto případě se bude vhazovat na nejbližším zvláštním vhazovacím bodě. Jestliže se puk/míček dostane na horní část branky, rozhodčí okamžitě hru přeruší.


/c/ Menší trest se uloží brankáři, který záměrně upustí puk/míček na brankovou síť, aby způsobil přerušení hry.

/d/ Když puk/míček zůstane ležet nahoře na hrazení, zůstává ve hře a smí být beztrestně odehrán rukou nebo holí.

/e/ Na hřištích s přenosným hrazením musí všichni hráči na hrací ploše setrvávat v ohraničeném prostoru hrací plochy, pokud je puk/míček ve hře. Hra se okamžitě přeruší, kdykoliv hráč skáče přes nebo za hrazení.
Pozn. Menší trest za zdržování hry se uloží, podle názoru rozhodčího hráči, který úmyslně skáče za hrazení, aby docílil přerušení hry.

Pravidlo 630 – PUK/MÍČEK Z DOHLEDU A NEPRAVÝ PUK/MÍČEK


/a/ Dojde-li ke shluku nebo padne-li hráč na puk/míček náhodně a puk/míček je z dohledu rozhodčího, rozhodčí okamžitě přeruší hru.Vhazování se provede na nejbližším vhazovacím bodě, pokud pravidla nestanoví jinak.

/b/ Jestliže se objeví na hrací ploše kdykoliv během hry ještě jiný puk/míček než ten, s kterým se oficiálně hraje a který zasahuje do průběhu hry, okamžitě se přeruší.

Pravidlo 631 – MÍČEK ODRAŽENÝ OD ROZHODČÍHO


/a/ Hra se nepřeruší, jestliže se puk/míček kdekoliv na hřišti dotkne rozhodčího.

Pravidlo 632 – ODMÍTNUTÍ ZAHÁJIT HRU


/a/ Když jsou obě mužstva na hrací ploše a jedno z nich přes příkaz rozhodčího z nějakého důvodu odmítá hrát, rozhodčí varuje kapitána a dá mužstvu 15 sekund k zahájení hry nebo k pokračování ve hře.
Odmítá-li mužstvo i po této době hrát, uloží rozhodčí provinivšímu se mužstvu menší trest pro hráčskou lavici.
Pozn. Kdyby se situace opakovala, rozhodčí prohlásí utkání za skrečované a okolnosti případu se nahlásí řídícímu orgánu k dalšímu projednání.

/b/ Jestliže se mužstvo poté, kdy bylo vyzváno rozhodčím, okamžitě nedostaví na hrací plochu, uloží se menší trest pro hráčskou lavici.
Pozn. Jestliže mužstvo nadále odmítá nastoupit na hrací plochu ke hře do pěti minut, rozhodčí utkání skrečuje a okolnosti incidentu se nahlásí řídícímu orgánu k dalšímu projednání.

Pravidlo 633 – SEKÁNÍ


/a/ Menší nebo větší trest se podle uvážení rozhodčího uloží hráči, který seká nebo se snaží sekat protihráče.
Pozn. Rozhodčí by měli trestat za "sekání" každého hráče, který švihne holí proti protihráči (ať v dosahu či ne), aniž ho skutečně zasáhne, ale i hráče, který předstírá hru pukem/míčkem a divoce se rozmáchne na puk/míček s cílem zastrašit protihráče.

/b/ Větší trest plus osobní trest do konce utkání se uloží hráči, který zraní protihráče sekáním.

/c/ Hráč, který švihne holí po jiném hráči v průběhu šarvátky bude potrestán trestem do konce hry a okolnosti incidentu se nahlásí řídícímu orgánu k dalšímu projednání.

/d/ Menší trest se uloží hráči, který se holí dostane do kontaktu s brankářem soupeře v jeho brankovišti, který zakryje nebo chytí puk/míček, bez ohledu na to, zda rozhodčí přerušil hru.

Pravidlo 634 – BODNUTÍ


/a/ Menší nebo větší trest se podle uvážení rozhodčího uloží hráči, který bodá nebo se pokouší bodat protihráče.
Pozn. Pokus o bodnutí zahrnuje všechny případy, kdy je naznačeno bodnutí, ať při tom dojde k doteku či ne.

/b/ Rozhodčí uloží větší trest plus osobní trest do konce utkání hráči, který bodnutím zraní protihráče.

/c/ Za bodnutí se může také uložit trest do konce hry, jestliže jde o snahu zranit nebo úmyslně zranit protihráče.

Pravidlo 635 – ZAČÁTEK HRY A POLOVIN


/a/ Hra začíná ve stanovenou dobu vhazováním na vhazovacím bodu ve středu hřiště a je znovu zahájena po uplynutí každé přestávky stejným způsobem.

/b/ Domácí mužstvo má právo výběru branek před začátkem hry s výjimkou, kde jsou obě hráčské lavice na stejné straně hřiště. V tom případě bude domácí mužstvo hájit branku, která je blíže jejich hráčské lavici.
Mužstva si vymění strany před každou následující polovinou nebo prodloužením.

/c/ Během rozcvičení před utkáním a před každou polovinou omezí každé mužstvo svou činnost na vlastní polovinu hřiště. Během rozcvičení a během podávání rukou po utkání musí mít všichni hráči na sobě úplnou výstroj.

/d/ Doporučuje se, aby, když obě mužstva odchází z hrací plochy běžným východem, odešlo první mužstvo, jehož hráčská lavice je blíže tomuto východu. Domácí mužstvo by mělo na hrací plochu vstupovat jako první.

/e/ Jestliže se mužstvo nedostaví na hrací plochu bez jakéhokoliv řádného ospravedlnění, činovník varuje mužstvo, že musí okamžitě nastoupit na hrací plochu, a rozhodčí uloží menší trest pro hráčskou lavici za zdržování hry.

Pravidlo 636 – HOZENÍ HOLE


/a/ Když hráč nebo funkcionář bránícího mužstva úmyslně hodí nebo odpálí hůl nebo jiný předmět po puku/míčku v obranném pásmu, nechá rozhodčí dokončit akci, a jestliže není dosaženo branky, přizná se trestné střílení faulovanému hráči.
Pozn. Jestliže v době, kdy branka není hájena a útočící hráč nemá před sebou žádného protihráče a má tak možnost skórovat do "prázdné branky", některý člen bránícího se mužstva hodí nebo odpálí hůl nebo jiný předmět, čímž zabrání útočícímu hráči vystřelit na "prázdnou branku", přizná se branka ve prospěch neprovinivšího se mužstva.

/b/ Menší trest se uloží jakémukoliv hráči na hrací ploše, který hodí hůl nebo jiný předmět směrem po puku/míčku v kterémkoliv pásmu s výjimkou, že byl takový čin potrestán trestným střílením nebo přiznáním branky.
Pozn. Když se hráč zbaví části zlomené hole odhozením ke straně hřiště (nikoliv přes hrazení) tak, aby nepřekážela ve hře ani protihráčům, neuloží se žádný trest.

/c/ Osobní trest se uloží hráči, který hodí hůl nebo její část mimo hřiště.
Pozn. Osobní trest do konce utkání se uloží hráči, který úmyslně hodí hůl nebo její část mimo hřiště na místo nebo ve směru, kde sedí diváci.

Pravidlo 637 – DOBA UTKÁNÍ A ODDECHOVÝ ČAS


/a/ Hra se skládá ze čtyř dvanáctiminutových čtvrtin čistého času.
Svazy mají pravomoc upravit si délku každé čtvrtiny (hrubého nebo čistého času); ta je založená na celkovém množství času určeného k sestavení hry. Na všech mistrovstvích IIHF se budou hrát 12-ti minutové čtvrtiny čistého času.
Pozn. Jestliže se hraje na hrubý čas a rozdíl skóre je jedna branka nebo je vyrovnáno, poslední dvě minuty se hrají na čistý čas. Mezi polovinami je 15-ti minutová přestávka, po které si mužstva vymění strany. Mezi čtvrtinami je 2 minutová přestávka.

/b/ Mužstvo, které dosáhne během čtyř čtvrtin většího počtu branek je vítězem a připíší se mu dva body.

/c/ Rozhodčí smí nařídit odložení utkání, kdykoliv se hřiště zdá být v nepořádku. Utkání zůstává odložené, dokud nebude hřiště v bezvadném stavu. Rozhodčí musí být zvlášť opatrný na mokré povrchy a celkově opatrný v přístupu k rozhodnutí, zda počasí nebo hrací podmínky jsou bezpečné.
Pozn. Nastane-li neobvyklé zdržení během první poloviny, rozhodčí může nařídit, aby nastala ihned přestávka a zbytek poloviny se dohrál po znovuzahájení hry, přičemž mužstva budou bránit tytéž branky; poté mužstva změní strany a budou ihned pokračovat ve hře druhé poloviny bez zdržení.

/d/ Každému mužstvu je dovoleno vyžádat si jeden oddechový čas v délce jedné minuty. Oddechový čas může být poskytnut jen při přerušení hry. Při hře na hrubý čas se při oddechovém čase hodiny zastaví. Hodiny se znovu spustí po provedení následujícího vhazování.
Pozn. Všem hráčům na hrací ploše včetně brankářů je dovoleno, aby se v době oddechového času shromáždili u svých hráčských lavic. Potrestaní hráči musí během oddechového času zůstat na trestných lavicích. Oddechový čas se nesmí využít k rozcvičení brankáře.

Pravidlo 638 – NEROZHODNÁ UTKÁNÍ


/a/ Jestliže je na konci utkání stav nerozhodný, hra se prohlásí za nerozhodnou. Hra nebude prodloužena, pokud není nutné určit vítěze.

/b/ Na turnaji a utkání "play-off" a mistrovství IIHF, kde je nutné určit vítěze (postupujícího), se provede následující:
1) Následuje dvouminutová přestávka.
2) Mužstva si nevymění strany.
3) Bude se hrát pět minut nastaveného času.
4) Utkání skončí po vstřelení branky a mužstvo, které branky dosáhne, bude prohlášeno za vítěze ( - náhlá smrt).
Poznámka:
* Jestliže ani jedno z mužstev nedosáhne branky během prodloužení, následují samostatné nájezdy na branku:
* Z každého mužstva se vybere pět hráčů, kteří se budou účastnit samostatných nájezdů. Hráči se v nájezdech budou střídat s hostujícím mužstvem, které má první pokus. Hráč nebo funkcionář mužstva, jehož trest neskončil před koncem prodloužení, se nemůže účastnit samostatných nájezdů a musí okamžitě opustit na dobu prodloužení hrací plochu.
* Mužstva smí vyměnit své brankáře pouze před zahájením samostatných nájezdů nebo jen, když byl brankář při samostatném nájezdu zraněn. Brankáři během samostatných nájezdů branky nemění.
* Poté, co všech deset hráčů provedlo nájezd, bude mužstvo které dosáhlo vyššího počtu branek prohlášeno za vítěze.
* Jestliže ani jedno z mužstev nezíská po prvním kole samostatných nájezdů vítězství, druhé kolo bude mít formu "náhlé smrti", kdy bude mít každé mužstvo jeden pokus k dosažení branky.
* Všichni nepotrestaní a nezranění hráči vyjma brankáře se musí zúčastnit provádění samostatných nájezdů dříve, než mužstvo smí použít podruhé stejné hráče.
* Jestliže poté, co jeden hráč z každého mužstva provede samostatný nájezd a jen jedno mužstvo dosáhlo branky, pak toto mužstvo bude prohlášeno za vítěze.
* Jestliže poté, co jeden hráč z každého mužstva provedl samostatný nájezd a stav utkání zůstal nerozhodný, postup se bude opakovat, než jedno z mužstev dosáhne branky a soupeř ne.
* Branky dosažené během samostatných nájezdů se nezapočítávají do hráčské statistiky branek. Branky dosažené proti brankáři se nezapočítávají do brankářské statistiky. Brankář buď zvítězí nebo utrpí porážku založenou na výsledku samostatných nájezdů.
* Všechna pravidla, která platí při provádění trestného střílení, se také uplatní v samostatných nájezdech.

/c/ Jakýkoliv nastavený čas se považuje za část utkání a všechny neodpykané tresty zůstávají v platnosti.

Pravidlo 639 – PODRAŽENÍ


/a/ Menší trest se uloží hráči, který nastaví hůl, nohu, koleno, chodidlo, paži, ruku nebo loket takovým způsobem, že protihráč zakopne nebo upadne.
Poznámka:
* Jestliže hráč podle mínění rozhodčího nepochybně "hákuje" puk/míček a dostane jej do svého držení, čímž podrazí protihráče, trest se neuloží.
* Náhodná předstíraná zakopnutí, k nimž dojde při přerušení hry, se netrestají
* Menší trest se uloží jakémukoliv hráči, který záměrně spadne na hrací plochu s výjimkou, kdy blokuje střelu a kontaktem s protihráčem způsobí, že zakopne nebo upadne.

/b/ Když je hráč, který má v útočné polovině puk/míček po kontrolou a nemá před sebou jiného protihráče než brankáře, podražen nebo jinak faulován zezadu, čímž je zbaven výhodné brankové příležitosti, přizná se trestné střílení ve prospěch neprovinivšího se mužstva. Rozhodčí nepřeruší hru, dokud držení puku/míčku nepřešlo z útočícího mužstva na bránící mužstvo.
Poznámka:
* Účelem tohoto pravidla je obnovit výhodnou brankovou příležitost, která byla zmařena faulem zezadu na soupeřově polovině hřiště.
* Mít "puk/míček pod kontrolou" znamená právě vést puk/míček holí. Jestliže se takto vedený puk/míček dotkne jiného hráče nebo zasáhne brankovou konstrukci anebo se stane volný, hráč není nadále považován za hráče, který má "puk/míček pod kontrolou".

/c/ Jestliže je v době, kdy byl brankář soupeřova mužstva odvolán z hrací plochy, hráč s pukem/míčkem pod kontrolou, který nemá mezi sebou a soupeřovou brankou žádného protihráče, podražen či jinak faulován, čímž je zbaven výhodné brankové příležitosti, rozhodčí ihned přeruší hru a přizná branku ve prospěch neprovinivšího se mužstva.

Pravidlo 640 – ZBYTEČNÁ HRUBOST


/a/ Podle uvážení rozhodčího se uloží menší trest nebo dvojitý menší trest hráči, který se k protihráči chová zbytečně hrubě.

/b/ Menší trest za zbytečnou hrubost se musí uložit pokaždé, kdy se protihráč dopustí zbytečného kontaktu s hráčem, který má puk/míček v držení.
Pozn. Účelem není trestat náhodný kontakt mezi dvěma soupeřícími hráči, kteří právě pronásledují puk/míček. Hra o zbavení protihráče puku/míčku není považována za hrubost. Avšak to nedovoluje hráči, který nemá puk/míček v držení, zabránit tělem protihráči, aby získal puk/míček.

Top

© [TiK] Petr Knopp

horni cast loga - modry prouzek
Logo [brusle a fotohrafie bruslaru] www.tik.cz
spodni cast loga - modry prouzek
.
Hledání